Draudimo polisas

Draudimo polisas (angl. Insuarance policy), draudimo liudijimas – dokumentas, reiškiantis draudimo sutartį ir aprašantis konkretaus draudimo detales (kliento informaciją, draudimo rūšį, parametrus), taip pat bendras draudimo sutarčiai taikomas sąlygas (kliento ir draudimo bendrovės įsipareigojimus). Juos išduoda draudimo bendrovė, kai draudimo savininkas sumoka draudimo premiją.