Dirva (laikraštis)

Dirva (angl. The American Lithuanian Weekly „Soil“) – JAV lietuvių tautinės minties savaitraštis, einantis nuo 1916 m. rugpjūčio 26 d. Klyvlende, 19807 Cherokee Ave.

Istorija redaguoti

Leistas vietoj nuo 1915 m. lapkričio 25 d. leisto laikraščio „Santaika“. Iki 1952 m. leido A. Bartoševičiaus vadovaujama leidykla „Ohio Lithuanian Publishing Co“, paskui – Amerikos lietuvių spaudos ir radijo draugija „Viltis“. 19581959 m. ir 19681980 m. ėjo 2 kartus per savaitę, 19601968 m. – 3 kartus, kitu laiku – kartą per savaitę. Tiražas 1985 m. – 3450 egz.

Daugiausia vietos laikraštyje skirta tautinėms, politinėms ir kultūrinėms temoms. [1]

Bendradarbiavo: Bronius Aušrotas, Vladas Bakūnas, Alfonsas Vytautas Braziulis, Vladas Būtėnas, Jurgis Gilvydis, Antanas Laukaitis, Algimantas Mackus, Vincas Steponaitis, Vytautas Strolia.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 108 psl.

Nuorodos redaguoti