Diplomatinis rangas

Diplomatinis rangas – pavaldumo ir hierarchijos diplomatinėje tarnyboje kategorija. Diplomatinis rangas yra tarnybinis laipsnis. Rangų pavadinimus, sistemą ir teikimo tvarką nustato valstybių vidaus teisės aktai. Daugelyje valstybių jie šiek tiek skiriasi. Dažniausi diplomatiniai rangai yra ambasadorius, pasiuntinys, patarėjas, pirmasis sekretorius, antrasis sekretorius, trečiasis sekretorius ir atašė.

Diplomatiniai rangai Lietuvos Respublikoje redaguoti

Lietuvos Respublikoje yra šie diplomatiniai rangai:

  1. Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius;
  2. Lietuvos Respublikos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras;
  3. ministras patarėjas;
  4. patarėjas;
  5. pirmasis sekretorius;
  6. antrasis sekretorius;
  7. trečiasis sekretorius;
  8. atašė.

Suteikimas redaguoti

Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus, nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro rangus užsienio reikalų ministro teikimu suteikia Respublikos Prezidentas dekretu, kurį taip pat pasirašo užsienio reikalų ministras. Šie diplomatiniai rangai suteikiami iki gyvos galvos.

Ministro patarėjo, patarėjo, pirmojo sekretoriaus, antrojo sekretoriaus, trečiojo sekretoriaus ir atašė rangus suteikia užsienio reikalų ministras įsakymu.

Atestacijos komisija užsienio reikalų ministrui teikia rekomendacijas dėl ministro patarėjo, patarėjo, pirmojo sekretoriaus, antrojo sekretoriaus, trečiojo sekretoriaus ir atašė diplomatinių rangų suteikimo bei teikimo suteikti nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus, nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro rangus.

Rangų teikimo eilė redaguoti

1. Pirmasis diplomatinis rangas suteikiamas asmeniui, sėkmingai išdirbusiam parengiamąjį laikotarpį. Aukštesnis nei turėtas diplomatinis rangas paprastai suteikiamas po 4 metų, jei diplomatas neturi tarnybinių nuobaudų.

2. Už ypač iniciatyvų, atsakingą ar sėkmingą darbą diplomatiniai rangai gali būti suteikiami ir nepraėjus 1 dalyje nurodytam laikui.

3. Asmeniui, skiriamam diplomatiniu atstovu, taip pat asmeniui, su kuriuo sudaroma terminuota diplomato tarnybos sutartis, diplomatinis rangas suteikiamas neatsižvelgiant į 1 ir 2 dalių nuostatas. Šiems asmenims diplomatinis rangas suteikiamas Atestacijos komisijos teikimu, atsižvelgus į jų einamas pareigas, kompetenciją ir darbo užsienio politikos srityje patirtį.

Asmens, išėjusio iš diplomatinės tarnybos, diplomatinis rangas redaguoti

1. Asmuo ministro patarėjo, patarėjo, pirmojo sekretoriaus, antrojo sekretoriaus, trečiojo sekretoriaus ar atašė diplomatinį rangą turi iki gyvos galvos, jeigu į pensiją išeina iš diplomatinės tarnybos.

2. Asmeniui, kuris iki išeidamas iš diplomatinės tarnybos turėjo diplomatinį rangą, išskyrus nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus ar nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinius rangus, turėtasis diplomatinis rangas gali būti grąžintas.

3. Asmuo (išskyrus turintį nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus ar nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinį rangą), dirbęs pagal terminuotą diplomato tarnybos sutartį, diplomatinio rango netenka.

Rangų atėmimas redaguoti

Diplomatinius rangus už diplomato priesaikos nesilaikymą gali atimti juos suteikęs Respublikos Prezidentas užsienio reikalų ministro teikimu arba užsienio reikalų ministras Atestacijos komisijos teikimu.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Diplomatiniai rangai. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. IV (Chakasija-Diržių kapinynas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 793 psl.

Taip pat skaitykite redaguoti