Diplomatinis pasas

Diplomatinis pasas – asmens dokumentas, patvirtinantis, kad jį gavęs asmuo yra diplomatas.

JAV diplomatinis pasas
JTO diplomatinis pasas

Lietuvoje redaguoti

Lietuvoje diplomatinius pasus išduoda Užsienio reikalų ministerija šiems asmenims:

 1. Respublikos Prezidentui, jo sutuoktiniui ir vaikams
 2. Seimo nariams, Seimo pirmininko sutuoktiniui
 3. Vyriausybės nariams; Ministro Pirmininko sutuoktiniui
 4. Konstitucinio Teismo pirmininkui;
 5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui;
 6. Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui;
 7. 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės atstatymo akto signatarams;
 8. valstybės pripažįstamų tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų aukščiausiesiems hierarchams (Lietuvos katalikų bažnyčios kardinolams ir vyskupams, kitų konfesijų to paties lygio dvasininkams);
 9. diplomatams;
 10. asmenims, kuriuos Respublikos Prezidentas, Vyriausybė ar užsienio reikalų ministras siunčia į užsienio valstybes su specialiąja misija;
 11. etatiniams diplomatiniams kurjeriams;
 12. specialiesiems atašė, specialiųjų atašė pavaduotojams;
 13. kariniam atstovui ir jo pavaduotojams;
 14. specialiesiems patarėjams ir jų pavaduotojams;
 15. Lietuvos Respublikos piliečiams, išrinktiems Europos Parlamento nariais bei jų sutuoktiniams.

Nuorodos redaguoti