Dienovidis (Kaunas)

Dienovidis – literatūros ir meno mėnesinis žurnalas, ėjęs nuo 1938 m. iki 1940 m. balandžio Kaune.

„Dienovidis“ (1938 m. 1-asis numeris)

Istorija redaguoti

Leido Sakalo leidykla. 1939 m. pirmąjį pusmetį nebuvo leidžiamas. Pasirodė 20 numerių.

1938 m. ir 1940 m. žurnalas toleravo ir plėtojo įvairių visuomeninių bei literatūrinių-estetinių krypčių literatūrą, kritiką, meną, publicistiką.

Redakcinėse kolegijose dalyvavo Kazys Boruta, Bernardas Brazdžionis, Julius Būtėnas, Petras Cvirka, Fabijonas Neveravičius, Jonas Šimkus, Antanas Vaičiulaitis, Antanas Venclova. Bendradarbiavo taip pat Kazys Bradūnas, Liudas Gira, Kostas Korsakas, Eugenijus Matuzevičius, Juozas Rimantas (Slapšinskas) ir kt.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 106-107 psl.