Didžioji tarybinė enciklopedija

Didžioji tarybinė enciklopedija (rus. Большая советская энциклопедия) – enciklopedinis leidinys, leistas Tarybų Sąjungoje, to meto didžiausia enciklopedija.

Didžioji tarybinė enciklopedija, Maskva, III leidimas, 1-30 t.

Iš viso buvo išleisti trys leidimai:

  1. 1926-1933 m. (66 tomai),
  2. 1950-1960 m. (52 tomai),
  3. 1969-1978 m. (30 tomų).

Nuo 1957 m. iki 1990 m. buvo leidžiami Didžiosios tarybinės enciklopedijos metraščiai.

Pirmasis leidimas redaguoti

Pirmasis leidimas buvo išleistas TSRS CK Prezidiumo 1925 m. įsaku (Maskvoje).

Įžanginiame leidimo žodyje buvo rašoma: «Dėmesio centre – TSRS, mūsų ūkio statyba ir mūsų valstybingumo, taip pat tarptautinis revoliucinis judėjimas».

Leidykla – "Tarybinė enciklopedija" («Советская энциклопедия»). Vyriausiasis redaktorius – akademikas Oto Šmitas. Tiražas buvo apie 50–80 tūkst. egzempliorių.

Pirmojo leidimo Didžiosios tarybinės enciklopedijos apimtis – 65 tūkst. straipsnių, 12 tūkst. iliustracijų, daugiau kaip 1 tūkst. žemėlapių, apie 4,4 tūkst. lapų teksto. Kiekvieno pirmojo leidimo tome yra apie 8-10 spalvotų geografinių žemėlapių ir iki 20 iliustracijų atskiruose lapuose. Tekstai iliustruoti žemėlapiais, diagramomis, techniniais piešiniais. Didelė dalis iliustracijų yra medžio graviūros.

Pirmuoju leidimu buvo išleisti 65 tomai ir vienas papildomas, skirtas TSRS.

Tematinė struktūra atitiko laiko reikalavimus – gausu straipsnių iš ekonomikos, politikos ir tarybinės praktikos.

Antrasis leidimas redaguoti

Trečiasis leidimas redaguoti

Trečiojo leidimo vyriausiuoju redaktoriumi buvo 1964 m. Nobelio fizikos premijos laureatas Aleksandras Prochorovas. Leidimą sudarė 30 tomų ir vienas papildomas. 24 tomas sudarytas iš dviejų knygų, antra knyga skirta TSRS.

Autoriai redaguoti

Skyrių redaktoriai ir didelių straipsnių autoriai – garsūs tarybiniai mokslininkai ir valstybės veikėjai:

Vyr. redaktorius – akademikas Oto Šmitas (1924–1941).

Taip pat skaitykite redaguoti

Nuorodos redaguoti