Didždvario gimnazija

Didždvario gimnazija – bendrojo lavinimo mokykla Šiauliuose. Moko pagal pagrindinio ugdymo II dalies[1], vidurinio ugdymo ir tarptautinio bakalaureato[2] programas.

Didždvario gimnazija
Didždvario gimnazija herbas
Didždvario gimnazija herbas
Didždvario gimnazija
Adresas Vilniaus g. 188, Šiauliai
Direktorius(-ė) Vitalis Balsevičius
Mokinių skaičius 643
Įkūrimo data 1898 m.
Uždarymo data
Išleista laidų
Pedagogų skaičius
Mergaičių gimnazijos pastatas prieš Pirmąjį pasaulinį karą.
Atviruko leidėjas D. Stilke.
Iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių.

Mokyklos šventė – Tolerancijos diena (rugsėjo 30 d.)[3], minint istorinį faktą, kai mokyklą užpuolė bermontininkai, o mokyklos bendruomenė (mokiniai ir pedagogai) ją gynė[4].

Istorija redaguoti

Šiaulių mergaičių gimnazija įsteigta 1898 m. sausio 29 d. Zubovų nuo Didždvario dvaro valdos atrėžtame ir dovanotame sklype, iš jų plytinėse Gubernijoje ir Aleksandrijoje už 10 000 rublių pagamintų plytų pastatytame pastate[5]. Steigimas nominuotas 1896 m. Jų Imperatoriškųjų Didenybių Nikolajaus II Aleksandrovičiaus ir Aleksandros Fiodorovnos karūnavimui atminti.

1896 m. pavasarį, Kauno gubernatoriui leidus, buvo pradėtas organizuoti aukų rinkimas numatytai atidaryti mergaičių gimnazijai Šiauliuose. Surinkta nemažai lėšų iš privačių asmenų ir aplinkinių dvarų savininkų. Prie gimnazijos išlaikymo lėšų priskirtas ir mokinių mokestis už mokslą. Statyba pavesta komitetui. Naujajame pastate mokslas prasidėjo 1900 m.

Pastatas dviejų aukštų, galiniu fasadu atsuktas į gatvę. Tai neįprastas pastato sprendimas. Šoninės dalys išsikiša iš bendro stačiakampio pastato tūrio. Mokymo patalpos išdėstytos abiejuose koridoriaus pusėse. Į patalpas gatvės pusėje patenkama iš kito koridoriaus, kuris statmenai kerta pagrindinį. Antrame aukšte į gatvės pusę įrengta aktų salė. Klasių patalpos beveik kvadratinės formos.

Pradžioje veikė tik 4 klasės. Mokomasi pagal 1874 m. rugpjūčio 21 d. patvirtintas dalykų programas. Dalykų dėstymas ir bendravimas buvo privalomi tik taisyklinga rusų kalba. Gimnazijoje tais metais mokėsi 222 mokinės. Vėliau jų skaičius keitėsi, tačiau nedaug. 1900 m. pradžioje didžiausią besimokiusių moksleivių dalį sudarė judėjų tikėjimo mergaitės, toliau katalikų, pravoslavų ir mažiausia – liuteronų. Pagal vietinės valdžios nurodymus gimnazistės privalėjo vienodai rengtis, dėvėti vienodos formos skrybėles. Moterys, dirbančios gimnazijoje, pagal ministerijos nurodymą turėjo vilkėti mėlynos spalvos drabužius. Gimnazijoje dirbo apie 30 mokytojų ir tarnautojų.

Nuo 1901 m. mergaitės mokėsi 7 metus. Buvo galima mokytis dar ir aštuntoje papildomoje pedagoginėje klasėje. 1905 m. gimnaziją baigė pirmoji laida – 32 abiturientės.

Pirmojo pasaulinio karo metais mokyklos patalpose veikė vokiečių karo ligoninė.

Nuo 1997 m. gimnazija priklauso UNESCO asocijuotų mokyklų tinklui. Nuo 2005 m. įgyvendinama Tarptautinio bakalaureato diplomo programa. Nuo 2006 m. sausio 11 d. gimnazija įsijungia į Socialiai atsakingų mokyklų asociacijos (SAMA) veiklą. Nuo 2010 m. gimnazija tampa oficialiu Universities & Colleges Admissions Service (UCAS) atstovu. 2020 m. Šiaulių Didždvario gimnazija tapo Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo nare[6].

Pavadinimų kaita redaguoti

 • 1898–1915 m. – Jų Imperatoriškųjų Didenybių karūnavimo atminimo vardo Šiaulių mergaičių gimnazija
 • 1918–1928 m. – Šiaulių gimnazija
 • 1929–1953 m. – Šiaulių mergaičių gimnazija
 • 1954–1994 m. – Šiaulių 5-oji vidurinė mokykla
 • 1994–1999 m. – Šiaulių Didždvario vidurinė mokykla
 • Nuo 1999 m. – Šiaulių Didždvario gimnazija[7]

Direktoriai redaguoti

 • 1900–1905 m. A. N. Rubcov
 • 1905–1913 m. P. G. Jakuševič
 • 1913 m. V. Volkonskaja
 • 1918–1922 m. ir 1928-1938 m. Antanas Klupšas
 • 1938–1940 m. I. Andrulytė
 • 1940–1941 m. P. Šilinaitė
 • 1941 m. I. Giedraitienė
 • 1942 m. Saudargas
 • 1944–1951 m. Kazimieras Makrickas
 • 1951–1953 m. G. Simonavičienė
 • 1953–1957 m. J. Fitkevičius
 • 1957 m. Stefa Platelienė
 • 1968–1973 m. Stasė Dargužienė
 • 1973–1980 m. Violeta Jakimčienė
 • 1980–1999 m. Dalia Sabalienė
 • 1999–2009 m. Vaidas Bacys[8]
 • Nuo 2009 m. Vitalis Balsevičius[9]

Žymūs mokiniai redaguoti

 

Šaltiniai redaguoti

Nuorodos redaguoti