Determinatyvas (determinative), dar vadinamas semagrama arba taksograma – rašto ženklo rūšis, naudojama ideografinėse rašto sistemose. Jo pagrindinis bruožas yra tas, kad jis nėra tariamas, t. y., neturi fonetinės vertės, bet tik išreiškia idėją.

Determinatyvus naudojo tokios rašto sistemos kaip egiptiečių raštas, dantiraščiai, iš dalies kinų raštas, majų raštas.

Jis naudojamas kaip pagalbinis ženklas, siekiant patikslinti greta esančių rašto ženklų prasmę, jeigu ji yra neaiški. Tai ankstyvosiose rašto sistemose buvo gana dažnas atvejis dėl ženklų polisemijos (daugiareikšmiškumo) ir žodžių homofonijos. Pvz., liet. lynas gali reikšti ir žuvies rūšį, ir virvę. Tokiu atveju determinatyvas galėtų padėti priskirti šį žodį reikiamai kategorijai.

DantiraštisKeisti

 
Svarbesnieji dantiraščio determinatyvai (Neo-šumerų stilius)

Įvairiose dantiraščio variacijose (ypač šumerų, akadų, hetitų dantiraščiuose) determinatyvai buvo plačiai naudojami. Jie buvo ypač reikalingi dėl labai komplikuotos rašto sistemos, kuri leido tą patį ženklą ar ženklų grupę skaityti ir suprasti daugybe būdų.

Dantiraščio determinatyvai savo forma dažniausiai sutapdavo su ideogramomis, tik nebuvo tariami. Pvz., ideograma   (KUR 'šalis') buvo naudojama kaip determinatyvas prieš vietovės pavadinimą, ideograma   (GIŠ 'medis') – determinatyvas prieš medžio pavadinimą ar medinį daiktą, o ideograma   (AN, DINGIR 'dievas') – determinatyvas prieš dievo pavadinimą. Determinatyvai dažniausiai buvo rašomi prieš pažymimąjį žodį, bet kartais ir po jo (pvz., determinatyvas KI 'žemė').

Transkribuojant dantiraštį determinatyvai žymimi dažniausiai šumerišku pavadinimu ir rašomi didžiosiomis raidėmis juos pakėlus. Svarbiausi dantiraščio determinatyvai buvo šie:

  • 1 arba m – prieš vyrų vardus;
  • f arba SAL – prieš moterų vardus;
  • GIŠ – prieš medžių rūšis ir medinius daiktus;
  • KUR – prieš šalių pavadinimus;
  • URU – miestų pavadinimams;
  •  – prieš profesijas;
  • LÚ.MEŠ – tautoms;
  • DINGIR ar D – prieš dievų pavadinimus;
  • É – prieš šventyklų ir pastatų pavadinimus;
  • MUL – žvaigždžių ir žvaigždynų pavadinimams.

Egiptiečių raštasKeisti

Egiptiečių rašte determinatyviškai naudojamų hieroglifų buvo apie 100. Jie buvo ypač dažnai naudojami ir rašomi žodžio pabaigoje, prieš gramatines galūnes. Atrodo, kad jie kartu turėjo ir žodžių atskyrimo funkciją. Skirtingai nei dantiraščio atveju, determinatyvai transkribuojant paprastai neparodomi. Dažniausiai naudojami determinatyvai yra šie[1]:

Reikšminės sąsajos
 
žmonės, vyrų vardai
 
moterys, moterų vardai
 
vaikai, jaunystė
 
senatvė
 
aukštas
 
priešas, belaisvis
 
dievai
 
valdovai
 
deivės
Reikšminės sąsajos
 
rega
 
klausa
 
uoslė, kvapai
 
auka, dovanojimas
 
naminiai gyvūnai
 
gyvūnai
 
paukščiai
 
mąstymas, kalba,
jausmai, valgis
 
gulėjimas, mirtis,
laidotuvės
Reikšminės sąsajos
 
žuvys
 
šviesa, saulė
 
tamsa
 
laikas, žvaigždės
 
vėjas, oras
 
metalai
 
plaukai, gedulas
 
judėjimas,
parodo veiksmažodį
 
mažumas, menkumas,
prastumas
Reikšminės sąsajos
 
smėlis
 
vanduo, skysčiai
 
žemė
 
pastatai
 
žemdirbystė
 
keliai, kelionės
 
medžiai
 
ropliai, vabzdžiai
 
augalai
Reikšminės sąsajos
 
abstrakčios idėjos
 
drabužiai
 
indai
 
svetimi vietovardžiai
 
Egipto vietovardžiai
 
ugnis, karštis,
maisto gaminimas
 
durys, darinėjimas
 
laivyba
 
virvės, raišiojimas

Be to, egiptiečių rašte buvo keletas kitų determinatyviškai naudojamų ženklų. Tarp jų buvo specialus apibraukimas aplink faraono vardą – kartušas. Vienas vertikalus brūkšnelis žymėjo, kad ženklas yra naudojamas logografiškai, du vertikalūs brūkšneliai žymėjo dviskaitą, o trys vertikalūs brūkšneliai ar taškai – daugiskaitą.

Kiti ideografiniai rašmenysKeisti

 
Kinų rašmenys, kurių trys turi tuos pačius tarimo elementus (shi, chi), bet skirtingas morfemas: „valanda“ turi saulės, „poezija“ – kalbos, o „nešti“ – rankos morfemas

Kitose ideografinėse rašto sistemose determinatyvų, kaip atskirų rašto ženklų, nebuvo. Tačiau jų funkciją realizuodavo kitais būdais.

Kinų rašte buvo naudojamos morfemos, t. y., ženklo elementai, kurie neparodydavo tarimo, bet tik kategoriją, kuriai ženklas turėtų būti priskiriamas. Šių morfemų (raktų) pagrindu yra sudaromi kinų rašto ženklų žodynai.

Majų rašte prie ideogramos buvo prirašomas garsinis skiemuo („fonetinis papildas“), kuris parodydavo žodžio pirmą ar paskutinį garsą. Pvz., prie vieno glifo prirašius garsinį ženklą k(i), nurodoma, kad jis turi būti tariamas chak ir reiškia dievybės vardą (dievą Čaką). Prie to paties glifo prirašius garsinį ženklą m(a), hieroglifas tariamas kalom ir reiškia karališką titulą.

NuorodosKeisti