Demografinė statistika

Demografinė statistika arba gyventojų statistikastatistikos mokslo šaka, kuri, remdamasi bendrais statistikos metodais, rengia gyventojų sudėties ir demografinių įvykių tyrimų metodus ir rodiklius, veiklos sritis, apimanti duomenų apie gyventojus, gyventojų struktūrą ir demografinius procesus rinkimą, kaupimą ir apdorojimą, duomenų analizę ir skelbimą.

Demografinės statistikos gyvenimo trukmės lentelė 2005 m.

IstorijaKeisti

Demografinė statistika atsirado XVII a. pabaigoje. Formavosi kaip svarbi politinės aritmetikos dalis, buvo viena pirmųjų socialinės ekonomikos statistikos sričių. Pradininkai – anglų ekonomistai Džonas Grauntas, Viljamas Petis, Džordžas Kingas. XIX a. viduryje ekonomiškai stipriose šalyse susiformavo statistinės informacijos sistema apie gyventojus – einamoji statistika ir gyventojų surašymai. Iki XX a. pradžios demografinė statistika buvo demografijos dalis. Nuo XX a. vidurio taikomi informacijos rinkimo, skaičiavimo bei analizės metodai – sociologinė apklausa, matematinė analizė ir kita.

Tyrimo objektasKeisti

Tyrimo objektas gali būti viso pasaulio, valstybės, miesto, rajono ar gyvenvietės gyventojai. Demografinė statistika rengia statistinių demografinių procesų (gimstamumas, mirtingumas, migracija, santuoka, ištuoka) stebėjimų, registravimo (einamoji demografinių įvykių statistika), visuotinių ir atrankinių tyrimų metodus. Demografinės statistikos informacinę bazę sudaro duomenys apie demografinę būklę – gyventojų skaičius, gyventojų sudėtis pagal amžių, lytį, vedybinį statusą, išsilavinimą, profesiją. Demografinės statistikos duomenys renkami per gyventojų surašymus, duomenys apie demografinę raidą – gimimus, mirimus, migraciją gaunami registruojant įvykį.

Statistiniai duomenys skiriasi pagal imtį: visuotinių gyventojų surašymų ir einamosios statistikos duomenys yra apie visus gyventojus, atrankinių gyventojų tyrimų duomenys – tik apie dalį gyventojų.

LietuvojeKeisti

Demografinės statistikos praktinę veiklą – duomenų rinkimo ir apdorojimo metodų ir rodiklių diegimą Lietuvoje atlieka Statistikos departamento prie LR Vyriausybės Demografinės statistikos ir Gyventojų surašymų skyriai. Kasmet nuo 1964 m. demografinės statistikos duomenys publikuojami demografijos metraščiuose bei kituose demografinės statistikos leidiniuose.[1]

ŠaltiniaiKeisti

  1. Vlada StankūnienėDemografinė statistika. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. IV (Chakasija-Diržių kapinynas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 607 psl.