Deividas Soloveičik

(Nukreipta iš puslapio Deividas Soloveičikas)
 Edit-delete-not encyclopedic2.svg  Yra kilę abejonių dėl šio straipsnio objekto reikšmingumo ir tinkamumo enciklopedijai.
Galima paieškoti straipsnio objekto aprašymų nepriklausomuose nuo jo patikimuose antriniuose šaltiniuose ir pasiremti jais straipsnyje.

Deividas Soloveičik (g. 1979 m.) – teisininkas, verslo teisės advokatas, advokatų kontoros COBALT partneris, Vilniaus universiteto (VU) docentas, komercinės teisės tyrinėtojas, teisės publicistas.

BiografijaKeisti

Baigė Šiaulių Didždvario gimnaziją. Nuo 1996 m. iki 2001 m. VU Teisės fakultete studijavo teisę, įgijo teisininko kvalifikaciją. Studijuodamas Vilniaus universitete, 1999 m. mokėsi Lundo universiteto (Švedija) Teisės fakultete. 2001 m. buvo VU komandos narys Willem C. Vis International Moot Court Competition konkurse (Vienoje, Austrija). 2004 m. Esekso universiteto Teisės fakultete (Anglijoje) baigė podiplomines (LL.M.) teisės studijas, Europos Sąjungos teisės magistras. Nuo 2001 m. studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doktorantūroje ir 2005 metais apgynė disertaciją tema „Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė (lyginamieji aspektai)“[1], socialinių mokslų srities (teisės krypties) daktaras[2].

Nuo 2004 m. iki 2005 m. Deividas Soloveičik dėstė tarptautinės lyginamosios įmonių teisės kursą Tarptautinio verslo mokykloje, nuo 2004 m. iki 2007 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete – verslo teisės kursą, nuo 2005 m. iki 2008 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteteEuropos Sąjungos materialinę teisę. Nuo 2008 m. VU Teisės fakultete – viešųjų pirkimų kursą (kaip Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros, dabar – Privatinės teisės katedros – siūlomą spec. kursą).

Nuo 2001 m. birželio 28 d. iki 2003 m. kovo 20 d. advokatų kontoros „Zabiela, Zabielaitė ir partneriaiadvokato padėjėjas [3], nuo 2003 m. kovo mėn. 21 d. advokatų profesinės bendrijos „Soloveičikas, Markauskas, Aviža, Bagdanskis / SMA“ advokatas (vienas iš kontoros steigėjų ir partnerių). Specializacija – viešieji pirkimai, projektų finansavimo, nekilnojamojo turto ir statybos teisė, bylinėjimasis ir alternatyvūs ginčų sprendimo būdai, juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė, Europos Sąjungos teisė (susijusi su laisvu prekių, paslaugų ir asmenų judėjimu), taip pat tarptautinė prekyba ir paralelinis importas. Vilniaus komercinio arbitražo arbitras.

2009 – 2014 m. Advokatų profesinė bendrijos MAQS Law Firm vadovaujantis partneris.

2014 – 2016 m. advokatų kontoros GLIMSTEDT partneris.

Nuo 2016 m. liepos - advokatų kontoros COBALT partneris.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaro bendraautoris. Skelbia mokslinius, publicistinius (praktinius) straipsnius Lietuvos bei užsienio valstybių spaudoje (verslo dienraštyje „Verslo žinios“, įvairiuose žurnaluose) įmonių, juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės, Europos Sąjungos teisės ir kitomis temomis. Teisininkams skirto žurnalo „Juristas“ redakcinės kolegijos narys, atsakingas už publikacijas komercinės teisės tema. Leidinio "Viešieji pirkimai Europos Sąjungoje bei viešoji ir privati partnerystė" (iš anglų k. "European Procurement & Public Private Partnership") redakcinės kolegijos narys Baltijos šalims. „Verslo žinių“ leidžiamų „Sutarčių žinyno" bendraautoris ir žinyno „Viešieji pirkimai" redaktorius bei bendraautoris. Dalyvauja įvairiose mokslinėse ir praktinėse konferencijose, skaito pranešimus, taip pat yra seminarų, rengiamų teisine tematika, lektorius[4].

Nuo 2006 m. Deividas Soloveičik yra Filipinų Respublikos garbės generalinis konsulas Lietuvoje (Vilniuje).

Lietuvos Respublikos advokatūros narys.

Moka rusų ir anglų kalbas[5].

PublikacijosKeisti

 • „Interesų konflikto koncepcija pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisę ir teismų praktiką“ Teisė, T. 111, (Vilniaus universitetas, 2019
 • Rethinking the confidentiality in public procurement: does public mean naked public? UrT, Procurement Law Journal, No. 1, 2018
 • The Evolving Concept of ‘Conflict of Interests’ in the EU Public Procurement Law, European Procurement & Public Private Partnership Law Review, Volume 12 (2017), Issue 2
 • The Principle of Effectiveness in Lithuanian Public Procurement Law: This Way or No Way, European Procurement & Public Private Partnership Law Review, Volume 11 (2016), Issue 2
 • „Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų  įgyvendinimas“, Teisė, T. 91, Vilniaus universitetas, 2014
 • „Sustainable Procurement Regulation under Lithuanian Law“, European Procurement & Public Private Partnership Law Review , No.1, 2013
 • „Competitive Dialogue Lithuania“, Competitive Dialogue in EU Procurement. Edited by Arrowsmith, Sue; Treumer, Steen – Cambridge University Press, 2012
 • „Viešojo pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia pagal Lietuvos teismų praktiką“, Teisė, T. 84, Vilniaus universitetas, 2012
 • „Viešojo pirkimo sutarties negaliojimas pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos teisę“, Teisė, T. 83, Vilniaus universitetas, 2012
 • „Reabilitacijos doktrina viešųjų pirkimų teisėje“, Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012
 • „Country Report: Lithuania“, European Developments in Corporate Criminal Liability, 2011
 • „Tiekėjų teisių gynimo priemonių sistemos reforma Lietuvoje: laikinosios apsaugos priemonės ir žalos atlyginimas“, UAB „Justitia“, T. 2 (74), 2010
 • „Viešųjų pirkimų ginčų arbitruotinumo problematika“, Teisė, T. 75, Vilniaus universitetas, 2010
 • „Public Procurement in Lithuania: the ongoing Development“, European Public Private Partnership  Law Review, No.2, 2009
 • „Vidaus pirkimai kaip viešojo pirkimo sutarties išimtis“, Teisė, T. 71, Vilniaus universitetas, 2009
 • „Efektyvumo principas ir laikinosios apsaugos priemonės bei žalos efektyvumo kaip tiekėjų teisių gynimo priemonės vykdant viešuosius pirkimus“ Teisė, T. 70, Vilniaus universitetas, 2009
 • „Viešųjų pirkimų principai: jų taikymas remiantis Europos Teisingumo teismo ir Lietuvos teismų praktika“, UAB „Justitia“, T. 3 (69), 2008
 • „Neįprastai mažos pasiūlytos kainos koncepcijos taikymo ypatumai pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos viešųjų pirkimų teisę“, Teisė, T. 67, Vilniaus universitetas, 2008
 • „Viešųjų pirkimų žinynas“, UAB „Verslo žinios“, 2007
 • „Europos Sąjungos teisės tiesioginis veikimas ir jos taikymas – dvi skirtingos tapačios doktrinos dalys?“, Jurisprudencija, Nr. 4 (94), 2007
 • „Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė (lyginamieji aspektai)“, UAB „Justitia“, 2006
 • „Juridiniams asmenims taikomos bausmės, baudžiamojo poveikio priemonės ir jų ypatumai: analizė“, Teisė, T. 59, Vilniaus universitetas, 2005
 • „Bausmės tikslų pritaikomumo juridinio asmens koncepcijai problematika“, Teisė, T. 56, Vilniaus universitetas, 2005
 • „Europos Teisingumo teismo sprendimas Inspire Art Ltd. byloje: prielaidos įmonių euromigracijai“, Teisės problemos, T. 2, 2005
 • „Bausmių skyrimo juridiniams asmenims taisyklės ir jų taikymo problemos“, Teisė, T. 50, Vilniaus universitetas, 2004
 • „Šiuolaikinės juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės realizavimo doktrinos“, Teisė, T. 46, Vilniaus universitetas, 2003
 • „Juridinis asmuo, kaip kaltininkas: raida nuo bendrovių iki baudžiamosios teisės“, Teisė, T. 48, Vilniaus universitetas, 2003
 • „Podstawowe Koncepcje Odpowiedzialnosci Karnej Osob Prawnych“, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2003, z. 2
 • „Europos Teisingumo teismo praktikos konvergencija nustatant laisvo prekių, paslaugų ir žmonių judėjimo sąlygas“, UAB „Justitia“, T. Nr.1 – 5, 2003, 2004
 • „Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės taikymo Lietuvoje perspektyvos“, Teisės problemos, Nr. 4, 2003

ŠaltiniaiKeisti