Darius Polikaitis

Darius Polikaitis (1963 m. spalio 26 d. Čikagoje, JAV) – inžinierius, muzikos mokytojas, chorvedys.

BiografijaKeisti

Mokydamasis gimnazijoje griežė orkestre, dainavo choruose ir jiems akompanavo. Muzikos mokėsi privačiai: muzikos teorijos ir harmonijos, dainavimo, dirigavimo, skambinti fortepijonu ir groti trimitu. Pirmieji jo mokytojai buvo F. Strolia, M. Memėnaitė, V. Gutauskas ir kt. 1987 m. magistro laipsniu baigė Ilinojaus technologijos institutą. 19821992 m. buvo K. Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas Čikagoje.

Nuo 1995 m. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos vaikų choro vadovas Čikagos apylinkėse. Choras gieda bažnyčioje, dalyvauja koncertuose.

Nuo 1988 m. D. Polikaitis yra Čikagos Lietuvių meno ansamblio „Dainava“ (apie 60 dalyvių) meno vadovas ir dirigentas. Kolektyvas organizuoja koncertus ir muzikinius vaidinimus, dalyvauja dainų šventėse ir kituose tautiniuose renginiuose. 1995 m. „Dainava“ koncertu pažymėjo savo kūrybinės veiklos 50-metį. 1998 m. sausio 18 d. religinės muzikos koncerte, be kitų kūrinių, ansamblis atliko anglų kompozitoriaus J. Rutterio „Requiem“. „Dainavos" ansamblis yra koncertavęs Vašingtone, Klyvlende, Detroite, Toronte, Grand Rapidse, dalyvavo 1990 m. Lietuvos tautinėje dainų šventėje, 1994 m. I ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventėse Kaune ir Vilniuje.

D. Polikaitis buvo 1991 m. 7-osios JAV ir Kanados Kanados lietuvių dainų šventės Čikagoje, 1992 m. 9-osios išeivijos lietuvių tautinių šokių šventės Rosemont Horison, IL, 1994 m. I ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų švenčių Kaune ir Vilniuje dirigentas. Yra Šiaurės Amerikos lietuvių muzikų sąjungos valdybos narys – vicepirmininkas ir Amerikos chorvedžių sąjungos narys. 19841989 m. kaip dainininkas koncertavo Čikagoje, Detroite, Klyvlende, Niujorke, Toronte, Los Andžele, 1989 m. dalyvavo Roko marše Lietuvoje – koncertavo Kaune, Klaipėdoje, Mažeikiuose, Šiauliuose, Panevėžyje ir Vilniuje. Pasireiškia ir kaip kompozitorius. Kuria populiarias dainas, instrumentuoja liaudies šokius pučiamųjų orkestrui. Išleido keletą savo kūrinių plokštelių. 1993 m. dainavo savo dainą „Sveikas, Dievo Piligrime“ Lietuvos jaunimo susitikimo proga su popiežiumi Jonu Pauliumi II Kaune. Visa Polikaičių šeima muzikai: Audrius – akordeonistas, pedagogas, „Dainavos" ansamblio chormeisteris, Rimas – pianistas ir akordeonistas, Rima – fleitininke, mokytoja, Vida – dainininkė (sopranas).

ŠaltiniaiKeisti

  • Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.