Darbuotojų kolektyvas

Darbuotojų kolektyvasfizinių asmenų visuma, kurią sudaro visi darbuotojai, darbo santykiais susiję su darbdaviu (LR DK 17 str.). Darbo teisės subjektas, t. y. asmuo, galintis būti teisinių darbo santykių subjektu, prisiimti teisines pareigas, įgyti bei turėti subjektines teises. Pvz., darbo kolektyvas gali sudaryti sutartį su darbdaviu dėl darbo sąlygų ir pan. Pagrindiniai darbo teisės subjektai greta darbuotojų kolektyvo Lietuvoje yra darbuotojas ir darbdavys (LR darbo kodeksas, I dalis, II skyrius, 13-17 str.).

ŠaltiniaiKeisti