Darbo teisės subjektas

Darbo teisės subjektas – asmuo, galintis būti darbo santykių subjektu. Tam yra būtinas darbo teisnumas bei darbo teisinis veiksnumas, t. y. darbo teisinis subjektiškumas. Pagrindiniai darbo teisės subjektai – darbuotojas ir darbdavys (LR darbo kodeksas, I dalis, II skyrius, 13-17 str.). Taip pat subjektu pripažįstamas darbuotojų kolektyvas, t. y. jį sudaro visi darbuotojai, darbo santykiais susiję su darbdaviu (LR DK 17 str.).

DarbuotojaiKeisti

Darbuotojas yra fizinis asmuo, pagal LR DK 13 straipsnį turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą (LR DK 15 str.).

Galėjimas turėti darbo teises ir pareigas (darbinis teisnumas) pripažįstamas lygus visiems Lietuvos Respublikos piliečiams. Užsienio piliečiai ir asmenys be pilietybės, nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, turi Lietuvos Respublikoje tokį patį darbinį teisnumą kaip ir Lietuvos piliečiai. Išimtis gali nustatyti įstatymai. Visiškas darbinis teisnumas ir galėjimas savo veiksmais įgyti darbo teises bei sukurti darbo pareigas (darbinis veiksnumas) atsiranda asmeniui, sukakusiam 16 metų. Išimtis nustato LR DK ir kiti darbo įstatymai (LR DK 13 str.).

DarbdaviaiKeisti

Darbdavys gali būti įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, nepaisant nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, pagal LR DK 14 straipsnį turinčios darbinį teisnumą ir veiksnumą. Darbdavys taip pat gali būti kiekvienas fizinis asmuo. Darbdavio (fizinio asmens) teisnumą ir veiksnumą reglamentuoja LR civilinis kodeksas (LR DK 16 str.).

Darbdavių darbinis teisnumas ir veiksnumas atsiranda nuo jų įsteigimo momento. Darbdaviai įgyja darbo teises ir prisiima darbo pareigas, taip pat jas įgyvendina per savo organus ir administraciją. Šie organai formuojami ir veikia pagal įstatymus ir darbdavių veiklos dokumentus. Individualių (personalinių) įmonių savininkai, ūkininkai ir darbdaviai fiziniai asmenys darbo teises ir pareigas gali įgyvendinti patys (LR DK 14 str.)[1].

ŠaltiniaiKeisti

  1. LR darbo kodeksas (2009-12-21 redakcija)