Darbininkų ir valstiečių jaunimas

Darbininkų ir valstiečių jaunimas – Lietuvos komunistinio jaunimo sąjungos CK nelegalus leidinys, leistas 1934 m. liepos mėn. – 1940 m. birželio mėn. Kaune.

Istorija

redaguoti

Leido Lietuvos KJS Kominterno sekcija. Ėjo 19341936 m. 1-2 kartus per mėnesį, 19371938 m. nereguliariai, 1939 m. kartą per mėnesį. Spausdintas Lietuvos KJS CK J. Greifenbergerio bei K. Čarno spaustuvės rotatoriumi. Nuo 1938 m. pakeistas pavadinimas – „Darbininkų-valstiečių jaunimas“. Tiražas 1000–1500 egz.

Svarstė jaunimo gyvenimo klausimus, ragino jaunuolius dalyvauti visuomenės politiniame gyvenime, spausdino teorinius straipsnius komunistinės ideologijos klausimais, kritikavo Lietuvos vyriausybės politiką.

Bendradarbiavo Zigmas Angarietis, Hubertas Borisa, Aizikas Lifšicas, Romas Šarmaitis, Motiejus Šumauskas.

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 98 psl.