Darbininkų balsas (savaitraštis)

Darbininkų balsas – Klaipėdos krašto lietuvių darbininkų nepriklausomos minties savaitraštis, ėjęs 19311939 m. kovo 22 d. Klaipėdoje.

Istorija redaguoti

Leido Klaipėdos krašto darbininkų, amatininkų ir mažažemių susivienijimo centro valdyba. Pirmasis numeris pasirodė 1931 m. sausio 30 d. Ėjo du kartus per mėnesį, nuo rugsėjo – savaitraštis. Spausdino „Ryto“ spaustuvė Klaipėdoje. Uždarytas Lietuvos vyriausybei Klaipėdą atidavus naciams.

Skelbė darbininkų organizacijos dokumentus, informavo apie visuomeninių organizacijų veiklą, darbininkų darbo sąlygas, jų švietimą, ekonominio, kultūrinio ir politinio gyvenimo įvykius Klaipėdos krašte. Turėjo darbo jaunimui skirtą puslapį „Kultūros židinys“. „Darbininkų balsą“ Didžiojoje Lietuvoje dėl jo revoliucingo tono platinti buvo draudžiama.

Redagavo Petras Gintalas, J. Jackevičius, V. Šukys, S. Vainoras. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 98 psl.