Darbininkų balsas (Londonas)

Darbininkų balsasDidžiosios Britanijos lietuvių, dešiniųjų socialdemokratų tautinės krypties laikraštis, nuo 1956 m. birželio mėn. iki 1967 m. sausio mėn. leistas Londone.

Istorija redaguoti

Leido buvusių Lietuvos socialdemokratų grupė. Iš pradžių mėnesinis, 18 numerių buvo išspausdinta Lietuvių profsąjungų rotatoriumi. Nuo 1958 m. spausdintas spaustuvėje, leistas kas du mėnesius. Išėjo 68 numeriai.

Bendradarbiavo Kipras Bielinis, Steponas Kairys, Jonas Vilkaitis, Vladas Sirutavičius, Jonas Gutauskas, K. Valteris, A. Pužauskas, Aleksas Zamžickas, Rostislavas Baublys, Arnas Funkas, V. Grinkevičiūtė-Funkienė, J. Petraitis.

Redaktoriai – Juozas Vilčinskas ir Kazimieras Barėnas. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 98 psl.