Darbininkų atstovas (Kaunas)

Darbininkų atstovas – LKP CK savaitraštis, ėjęs 1926 m. balandžio 23 d. – gruodžio 17 d. Kaune.

Istorija

redaguoti

1926 m. gruodžio 12 d. išleido leidinį „Kaimas ir dvaras“. Išėjo 31 numeris. Tiražas 3000-10000 egz. Nr. 5 ir Nr. 7 buvo konfiskuoti. Uždarytas Kauno karo komendanto nutarimu.

Bendradarbiavo Zigmas Angarietis, Kazys Giedrys, Vincas Kapsukas, Bronius Pranskus, Kazys Preikštas, Bronius Pušinis ir Romas Šarmaitis. Redaktoriai: oficialūs – Liudas Darvidas, Albinas Kilikevičius, o faktiniai – Pijus Glovackas, Karolis Požėla, Juozas Greifenbergeris.[1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Aleksandra GulbinskienėDarbininkų atstovas 2. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1 (A-Grūdas). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985. // psl. 385