Dangaus dienovidinis

Dangaus sferoje geltona linija pažymėtas dangaus dienovidinis, einantis per dangaus polius P ir P', zenitą Z ir nadyrą. H ir H' yra vidurdinio linija, W ir E yra vakarų ir rytų taškai atitinkamai. C yra Žemės centras, O - stebėtojas

Dangaus dienovidinisdangaus sferos didysis apskritimas, einantis per dangaus polius, zenitą ir nadyrą.

Dangaus dienovidinio ir horizonto plokštumų susikirtimo linija yra vadinama vidurdienio linija. Ji kerta horizontą šiaurės ir pietų taške. Dangaus šviesulių pérėjimo per dangaus dienovidinį momentai vadinami kulminacijomis.