Dabartis (laikraštis)

Dabartis – laikraštis skiriamas Lietuvai, Pirmojo pasaulinio karo metais kaizerinės Vokietijos laikraštis Lietuvos gyventojams.

Istorija Keisti

Leistas 1915 m. rugsėjo 1 d. – 1916 m. sausio 3 d. Tilžėje, 1916 m. sausio 15 d. – 1917 m. m. gegužės 9 d. ir 1917 m. spalio 4 d. – 1918 m. lapkričio 12 d. Kaune, 1917 m. gegužės 12 d. – 1917 m. rugsėjo 29 d. Balstogėje. Ėjo 2 kartus, vėliau 3 kartus per savaitę, nuo 1918 m. – dienraštis. Tiražas 1916 m. – 18 000 egz., 1917 m. – 11 000 egz. Leido priedą „Dabarties žiedai“.

Spausdino okupacinės valdžios įsakymus, pranešimus, nurodymus, ragino Lietuvos gyventojus nesipriešinti, rašė apie karo įvykius, vokiečių armiją. Paskelbta žinių ir apie lietuvių gyvenimą skyreliuose „Iš Lietuvos krašto“, „Smulkios žinios“, „Šeimininkė ir motina“. Išspausdinta V. Krėvės, Lazdynų Pelėdos, Maironio kūrinių. Bendradarbiavo Tadas Daugirdas, Pranas Dovydaitis, M. Gudaitis, Jonas Kriaučiūnas, Bernardas Kuodaitis, Justinas Strimaitis, V. Šiaulinskis, Vydūnas, Dovas Zaunius ir kt.

Redaktoriai Keisti

Šaltiniai Keisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 92 psl.