DVRA kariniai laipsniai ir skiriamieji ženklai (1935–1940)

DVRA kariniai laipsniai ir skiriamieji ženklai – 19351940 m. Tarybų Sąjungos ginkluotosios pajėgos (Darbininkų ir Valstiečių Raudonoji Armija; DVRA) turėjo karinių laipsnių sistemą ir skiriamuosius ženklus, kurie skyrėsi nuo ankstesnės karinių laipsnių sistemos. Ši sistema buvo įvesta 1935 m. rugsėjo 22 d. DVRA sausumos ir oro pajėgose TSRS Liaudies komisarų Tarybos nutarimu Nr. 2590 ir jūrų pajėgose – nutarimu Nr. 2591. Nutarimai buvo paskelbti gynybos liaudies komisaro 1935 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 176.

Laipsnių sistema redaguoti

Armija ir oro pajėgos Jūrų pajėgos Komisarai Armijos ir KOP
karinis techninis personalas
KJL karinis
techninis personalas
Karinis ūkinis ir
administracinis personalas
Karo medikai Karo veterinarai Kariniai juristai
raudonarmietis raudonlaivynietis - - - - - - -
grandinis
звеньевой(*)
grupės vadas (*)
Командир группы
- - - - - - -
skyriaus vadas
отделенный командир
skyriaus vadas
отделенный командир
- - - - - - -
jaunesnysis būrio vadas
Младший комвзвода(**)
- - - - - - - -
viršila
старшина
viršila
старшина
- - - - - - -
jaunesnysis leitenantas
младший лейтенант(***)
jaunesnysis leitenantas
младший лейтенант(***)
- jaunesnysis karo technikas
младший воентехник(***)
jaunesnysis karo technikas
младший воентехник(***)
-
leitenantas
Лейтенант
leitenantas
Лейтенант
jaunesnysis politvadovas
Младший политрук
antro rango karo technikas
Воентехник 2-го ранга
antro rango karo technikas
Воентехник 2-го ранга
antro rango technikas intendantas
Техник-интендант 2-го ранга
karo felčeris
Военфельдшер
karo veterinarijos felčeris
Военветфельдшер
jaunesnysis karo juristas
Младший военюрист
vyresnysis leitenantas
Старший лейтенант
vyresnysis leitenantas
Старший лейтенант
politvadovas
Политрук
pirmo rango karo technikas
Воентехник 1-го ранга
pirmo rango karo technikas
Воентехник 1-го ранга
pirmo rango technikas intendantas
Техник-интендант 12-го ранга
vyresnysis karo felčeris
Старший военфельдшер
vyresnysis karo
veterinarijos felčeris

Старший военветфельдшер]]
karo juristas
Военюрист
kapitonas
Капитан
kapitonas leitenantas
Капитан-лейтенант
vyresnysis politvadovas
Старший политрук
trečio rango karo inžinierius
Военинженер 3-го ранга
trečio rango karo inžinierius
Военинженер 3-го ранга
trečio rango intendantas
Интендант 3-го ранга
trečio rango karo gydytojas
Военврач 3-го ранга
trečio rango veterinarijos karo gydytojas
Военветврач 3-го ранга
trečio rango karo juristas
Военюрист 3-го ранга]]
majoras
Майор
trečio rango kapitonas
Капитан 3-го ранга
bataliono komisaras
Батальонный комиссар
antro rango karo inžinierius
Военинженер 2-го ранга
antro rango karo inžinierius
Военинженер 2-го ранга
antro rango intendantas
Интендант 2-го ранга
antro rango karo gydytojas
Военврач 2-го ранга
antro rango veterinarijos karo gydytojas
Военветврач 2-го ранга
antro rango karo juristas
Военюрист 2-го ранга]]
papulkininkis
Подполковник (****)
antro rango kapitonas
Капитан 2-го ранга
vyresnysis bataliono komisaras
Старший батальонный комиссар(****)
pirmo rango karo inžinierius
Военинженер 1-го ранга
pirmo rango karo inžinierius
Военинженер 1-го ранга
pirmo rango intendantas
Интендант 1-го ранга
pirmo rango karo gydytojas
Военврач 1-го ранга
pirmo rango veterinarijos karo gydytojas
Военветврач 1-го ранга
pirmo rango karo juristas
Военюрист 1-го ранга]]
pulkininkas
Полковник
pirmo rango kapitonas
Капитан 1-го ранга
pulko komisaras
Полковой комиссар
kombrigas
Комбриг
- brigados komisaras
Бригадный комиссар
briginžinierius
Бригинженер
briginžinierius
Бригинженер
brigintendantas
Бригинтендант
brigados gydytojas
Бригврач
brigados veterinarijos gydytojas
Бригветврач
brigados karo juristas
Бригвоенюрист
komdivas
Комдив
antro rango flagmanas
Флагман 2-го ранга
divizijos komisaras
Дивизионный комиссар
divinžinierius
Дивинженер
antro rango inžinierius flagmanas
Инженер-флагман 2-го ранга
divintendantas
Дивинтендант
divizijos gydytojas
Дивврач
divizijos veterinarijos gydytojas
Дивветврач
divizijos karo juristas
Диввоенюрист
komkoras
Комкор
pirmo rango flagmanas
Флагман 1-го ранга
korpuso komisaras
Корпусной комиссар
korinžinierius
Коринженер
pirmo rango inžinierius flagmanas
Инженер-флагман 1-го ранга
korintendantas
Коринтендант
korpuso gydytojas
Корврач
korpuso veterinarijos gydytojas
Корветврач
korpuso karo juristas
Корвоенюрист]]
antro rango komandarmas
Командарм 2-го ранга
antro rango laivyno flagmanas
Флагман флота 2-го ранга
antro rango armijos komisaras
Армейский комиссар 2-го ранга
arminžinierius
Арминженер
laivyno inžinierius flagmanas
Инженер-флагман флота
armintendantas
Арминтендант
armijos gydytojas
Армврач
armijos veterinarijos gydytojas
Армветврач
armijos karo juristas
Армвоенюрист
pirmo rango komandarmas
Командарм 1-го ранга
pirmo rango laivyno flagmanas
Флагман флота 1-го ранга
pirmo rango armijos komisaras
Армейский комиссар 1-го ранга
- - - - - -
Tarybų Sąjungos maršalas
Маршал Советского Союза
generalinis armijos komisaras
Генеральный армейский комиссар
(Армейский комиссар-генерал)(*****)
- - - - - -

(*) – Iki 1935 m. egzistavo laipsnis-pareigos grandies vadas (rus. Звеньевой) bei skyriaus vado pavaduotojas (rus. помком отделения), o 1935–1937 m. egzistavo karinis laipsnis grandinis (rus. Звеньевой).
(**) – Iki 1935 m. egzistavo laipsnis-pareigos kovinio posto vado pavaduotojas (rus. Заместитель командира боевого поста; Замком боевого поста).
(***) – Laipsniai įvesti 1937 m. rugpjūčio 5 d. TSRS LKT nutarimu, kuris buvo paskelbtas 1937 m. rugpjūčio 20 d. gynybos liaudies komisaro įsakymu Nr. 166.
(****) – Laipsnis įvestas 1939 m. rugsėjo 1 d. TSRS LKT nutarimu Nr. 2690, kuris buvo paskelbtas 1940 m. liepos 26 d. gynybos liaudies komisaro įsakymu Nr. 226.
(*****) – Laipsnis buvo gynybos liaudies komisaro K. Vorošilovo užplanuotas, pasiūlymas 1940 m. kovo 17 d. buvo pateiktas VKP CK politbiurui, tačiau liko nepatvirtintas.[1]

Skiriamieji ženklai redaguoti

 

DVRA skiriamieji ženklai buvo apykakliniuose antsiuvuose (rus. петлицы). Milinių apykakliniai antsiuvai buvo rombo pavidalo, o palaidinių (rus. гимнастерка) – lygiagretainių pavidalo. Aukščiausieji, vyresnieji ir viduriniai vadai nešiojo rankovių antsiuvus ševronus (rus. нарукавные шевроны).

Apykakliniuose antsiuvuose laipsnius rodė geometrinių figūrų pavidalo ženkliukai:

  • rombai (rus. ромбики) – generolų lygio vadai (nuo kombrigo iki komandarmų),
  • stačiakampiai (rus. шпалы) – vyresnieji vadai (nuo kapitono iki pulkininko),
  • kvadratai (rus. кубики) – viduriniai vadai (nuo jaunesniojo leitenanto iki vyresniojo),
  • trikampiai (rus. треугольники) – jaunesnieji vadai (iki viršilos)

Maršalo skiriamasis ženklas buvo žvaigždė. Pirmo rango komandarmo skiriamasis ženklas buvo mažesnė žvaigždė (ir rombai).

Skirtingų kariuomenės rūšių apykakliniai antsiuvai buvo skirtingų spalvų. Be apykaklinių antsiuvų spalvų kariuomenės rūšį rodydavo ir kariuomenės rūšies emblemos. Tokių emblemų neturėjo pėstininkai ir kavalerija.

Nuorodos redaguoti