DVRA karių kategorijos ir skiriamieji ženklai (1918–1935)

 NoFonti.svg  Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

DVRA karių kategorijos ir skiriamieji ženklai – pirmas variantas buvo patvirtinti 1920 m.

1918 m. sausio 15 d. RTFSR LKT išleido dekretą apie Darbininkų ir valstiečių Raudonosios Armijos įkūrimą. Tuo metu egzistavo vienintelė karių kategorija raudonarmietis. Netrukus neoficialiai atsirado papildomos kategorijos kraskomas 'raudonasis vadas' (краском, iš красный командир), komandarmas 'armijos vadas' (командарм, iš командующий армией 'vadovaujantis armijai') ir t. t. 1920 m. šios karių kategorijos buvo oficialiai patvirtintos ir oficialiai naudotos iki 1924 m.

Karių kategorijos ir skiriamieji ženklai 1918–1924 m.Keisti

 
DVRA vadų rankovių skiriamieji ženklai. Įvesti 1919 m. sausio 16 d.

Karių kategorijos surašytos vyresnumo didėjimo tvarka. Skaičius laužtiniuose skliaustuose (pvz., [1]) rodo skiriamuosius ženklus iliustracijoje.

Kategorija Kategorijos
pavadinimas
Pilnas rusiškas
kategorijos
pavadinimas
Sutrumpintas
rusiškas
kategorijos
pavadinimas
raudonarmietis
-
красноармеец
-
skyriaus vadas [1] komotas командир отделения комот
būrio vado pavaduotojas [2] pomkomvzvodas помощник командира взвода помкомвзвода
kuopos (baterijos,
eskadrono) viršila [3]
viršila старшина роты
(батареи, эскадрона)
старшина
būrio vadas [4] komvzvodas командир взвода комвзвода
kuopos (eskadrono)
vado padėjėjas
pomkomrotas (pėstininkų),
pomkomeskas (kavalerijos)
помощник командира роты
,помощник командира эскадрона
помкомроты,
помкомэск
kuopos vadas,
eskadrono vadas> [5]
komrotas (pėstininkų),
komeskas (kavalerijos)
командир роты,
командир эскадрона
комроты,
комэск
bataliono
vado padėjėjas
pomkombatas помощник командира батальона помкомбат
bataliono vadas [6] kombatas командир батальона комбат
pulko vadas [7] kompolkas командир полка комполка
brigados vadas [8] kombrigas командир бригады комбриг
divizijos vadas [9] komdivas командир дивизии комдив
korpuso vadas komkoras командир корпуса комкор
armijos vadas [10] komandarmas командующий армией командарм
fronto vadas [11] komfrontas командующий фронтом комфронта

Karių kategorijos ir skiriamieji ženklai 1924–1935 mKeisti

1924 m. DVRA buvo įvestos naujos uniformos. Panaikinti krūtininės užsegamosios juostos ir rankoviniai skiriamieji ženklai, ant milinių ir palaidinių apykaklių atsirado gelumbės antsiuvai. Antsiuvų spalvos:

 • šaulių daliniai – avietiniai su juodu apvadu,
 • kavalerijos daliniai – mėlyni su juodu apvadu,
 • artilerijos ir šarvuočių daliniai – juodi su raudonu apvadu,
 • techniniai ir ryšių kariuomenės daliniai – juodi su mėlynu apvadu,
 • aviacijos daliniai – žydri su raudonu apvadu,
 • administraciniai ūkiniai daliniai – tamsiai žali su raudonu apvadu.

Ant apykaklinių antsiuvų buvo tvirtinami metaliniai, raudonu emaliu padengti skiriamieji ženklai:

 • aukščiausieji vadai – rombai,
 • vyresnieji vadai – pailgi stačiakampiai,
 • viduriniai vadai – kvadratai,
 • jaunesnieji vadai – trikampiai.

Raudonarmiečių apykakliniuose antsiuvuose buvo nurodomi pulkų numeriai.
Jūrų pajėgų uniformose skiriamieji ženklai buvo ant rankovių.

Vadovaujančių
pareigų grupės
NATO
Equi-
valent
Kate-
gorija
Pareigų pavadinimas
Armijos ir oro
pajėgų
skiriamieji
ženklai
Jūrų pajėgų
skiriamieji ženklai
ant rankovių
armijoje
oro pajėgose
jūrų pajėgose
(Рядовой) OR1 0 Raudonarmietis
(Красноармеец)
Красновоздухоплаватель Raudonlaivynietis
(Краснофлотец)
 
 
Jaunesnieji
vadai
OR4 1
 • ...................... (командир звена)
 • skyriaus vadas (командир отделения)
................. (Младший моторист)
 • ..........(командир группы)
 • ..........(пом. командир отделения)
 • skyriaus vadas
  (командир отделения)
 
 
2 būrio vado padėjėjas
(помощник командира взвода)
viršila
(старшина)
 • motoristas
  (моторист)
 • vyresnysis motoristas
  (старший моторист)
vyriausiasis viršila
(главный старшина)
kuopos viršila
(старшина роты)
vyriausiasis bocmanas
(главный боцман)
 

 
 

 
Viduriniai vadai OF1 3 būrio vadas
(командир взвода)
būrio vadas
(командир взвода)
būrio vadas
(командир взвода)
 
 
4 kuopos (baterijos, eskadrono)
vado padėjėjas
(помощник командира
роты, батареи, эскадрона)
jaunesnysis lakūnas
(младший летчик)
pamainos vado padėjėjas
(помощник
вахтенного командира
)
 
5 kuopos (baterijos, eskadrono)
vadas ar politvadovas
(командир и политрук
роты, батареи, эскадрона
)
vyresnysis lakūnas
(старший летчик)
pamainos vadas
(вахтенный командир),
vyresnysis
pamainos vadas
(старший вахтенный командир)
 
 
OF2 6 atskirosios kuopos
(baterijos, eskadrono)
vadas ar politvadovas
(командир и политрук отдельной
роты, батареи, эскадрона
)
aviagrandies vadas
(командир авиазвена)
4-to rango laivo vadas
(командир корабля
4-го ранга
)
 
 
Vyresnieji
vadai
OF3 7 bataliono ar diviziono
vadas ar komisaras
(командир и военком
батальона или дивизиона
)
aviacijos būrio vadas
(командир авиаотряда)
3-čio rango laivo vadas
(командир корабля 3-го ранга)
 
 
OF4 8 pulko vado padėjėjas
(Пом. к-ра полка)
atskirojo bataliono ar diviziono vadas
(командир отдельного
батальона или дивизиона
)
atskirojo aviacijos būrio vadas
(командир отдельного авиаотряда)
1-o rango laivo vado padėjėjas
(помощник командира
корабля 1-го ранга
)
 
 
OF5 9 pulko vadas ar komisaras
(командир и военком полка)
aviaparko vadas
(командир авиапарка)
2-o rango laivo vadas
(командир корабля 2-го ранга)
 
 
Aukščiausieji vadai OF6 10 divizijos vado padėjėjas
(помощник командира дивизии(
neatskirosios brigados vadas
(командир неотдельной бригады)
eskadrilės vadas
(командир эскадрильи)
1-o rango laivo vadas
(командир корабля 1-го ранга)
 
 
OF7 11 divizijos vadas ar komisaras
(командир и военком дивизии)
aviabrigados vadas
(командир авиабригады)
linijinio laivo vadas
(командир линейного корабля)
2-o rango laivų
brigados vadas
(помощник бригады
кораблей 2-го ранга
)
 
 
OF8 12 korpuso vadas ar komisaras
(командир и военком корпуса)
DVRA KOP vado padėjėjas
(помощник начальника ВВС РККА)
1-o rango laivų
brigados vadas
(командир бригады кораблей 1-го ранга)
flotilės vadas
(командующий флотилией)
 
 
13 karinės apygardos kariuomenės vadas
(Помощник командующий войсками воен. окр.)
DVRA KOP vadas
(Помощник начальник ВВС РККА)
DVRA jūrų pajėgų vadas
(Hачальник военноморских сил РККА)
 
OF9 14 karinės apygardos kariuomenės vadas
(командующий войсками воен. окр.)
apygardos RKT narys
(член РВС округа)
DVRA KOP vadas
(начальник ВВС РККА)