Christine Korsgaard

Christine Korsgaard at Amherst College 2.jpg

Christine Marion Korsgaard (g. 1952, Čikaga) – JAV filosofė, kurios pagrindinės tyrinėjimų sritys yra etika ir jos istorija, etikos ir metafizikos sąryšiai, mąstymo filosofija, asmens tapatumo, tarpusavio ryšių ir reglamentavimo klausimai.