Chodkevičius

pavardė

Chodkevičius − lietuviška vyriškos giminės pavardė.

Šios pavardės moteriškosios giminės formos yra: Chodkevičienė (ištekėjusi moteris) ir Chodkevičiūtė (mergautinė pavardė).

Pavardę turi šie garsesni asmenys:

  • Aleksandras Chodkevičius (m. 1620) – Jono sūnus, Trakų vaivada;
  • Aleksandras Chodkevičius (1475-1549) – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės veikėjas;
  • Aleksandras Kristupas Chodkevičius (1615-1676) – Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigas, Vilniaus kanauninkas, Vendeno vyskupas;
  • Grigalius Chodkevičius (1505-1572) – Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybės ir karinis veikėjas;
  • Jeronimas Chodkevičius (1510-1561) – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės ir karinis veikėjas;
  • Jonas Chodkevičius (1537-1579) – LDK didikas iš Chodkevičių giminės, Žemaitijos seniūnas, LDK didysis maršalka, Lietuvos delegacijos Liublino seime vadovas, Livonijos valdytojas;
  • Jonas (Ivanas) Chodkevičius (1420–1485) – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės karinis veikėjas;
  • Jonas Karolis Chodkevičius (1560–1621) – Lietuvos – Lenkijos karo vadas (nuo 1601 lauko etmonas), nuo 1605 Lietuvos didysis etmonas ir žymiausias XVII a. Abiejų Tautų Respublikos didikų;
Šis straipsnis yra nuorodinis, vardijantis žmones, turinčius pavardę Chodkevičius. Jei čia patekote per konkretaus žmogaus nuorodą iš straipsnio, labai prašome, jei galite, pakeisti nuorodą, kad rodytų į konkretų puslapį. Jei šiame sąraše nėra atitinkamo konkretaus žmogaus, papildykite šį sąrašą.