Chibarų kalbos

(Nukreipta iš puslapio Chivaroanų kalbos)

Chibarų kalbos – negausi, izoliuota indėnų kalbų šeima, kurios kalbas vartoja indėnai, gyvenantys šiaurės Peru ir pietryčių Ekvadore.

Chibarų kalbų arealas (violetinė spalva). Rožine vaizduojamos kahuapanų kalbos

Dabar vartojamos 4 chibarų kalbos:

1. šuarų [jiv]
2. ačuarų [acu]
3. agvarunų [agr]
4. huambisų [hub]

Įvairūs kalbininkai bandė jungti chibarų kalbas su kitomis kalbų šeimomis. Vienas iš variantų yra makrochibarų kalbos, į kurias dar jungiamos kahuapanų, galimai urarinų kalbos. Taip pat, kartais prie chibarų kalbų priskiriamos pavienės izoliuotos kalbos, vartojamos tame regione (paltų, kandošių).

Nuorodos redaguoti