CSS (angl. Cascading Style Sheets – pakopiniai stilių šablonai) – kalba, skirta nusakyti kita struktūrine kalba aprašyto dokumento vaizdavimą. Dažniausiai CSS aprašomas HTML dokumentų pateikimas, tačiau ją galima taikyti ir įvairiems kitomis kalbomis parašytiems dokumentams (pvz., XML paremtiems SVG ir XUL).

Pagrindinė sintaksėKeisti

Stiliaus taisyklė apibrėžiama šia sintakse:

 identifikatorius {savybė: reikšmė;} 

IdentifikatoriusKeisti

CSS identifikatorium gali būti bet kuris HTML elementas, taip pat identifikatoriumi gali būt apibrėžta klasė. Pavyzdžiui,

p {text-align: center;} aprašo stilių HTML pastraipos elementui p (<p>). Stilius gali būti sudaromas aprašant keletą savybių (atskirtų kabliataškiu):
 p {text-align:center; color:red;}

Internetinio puslapio pastraipų tekstas bus centruotas, raudonas.

 • Klasės (class) atributas

HTML elementui galima priskirti klasės atributą, o tai leidžia tam pačiam elemetui turėti skirtingus stilius. Pavyzdžiui, norima, kad dvi pastraipos būtų skirtingai lygiuojamos:

p.desineje {text-align: right;}
p.centruoti {text-align: center;}

HTML dokumente norimos pastraipos aprašomos taip:

<p class="desineje">Ši pastraipa bus lygiuota dešinėje.</p>

ir

<p class="centruoti">Ši pastraipa bus centruota.</p>

Elementui galima priskirti keletą klasių vienu metu, tačiau persidengiantys stiliai bus perrašyti:

<p class="desineje kitaklase">Pastraipa su dviem klasėm.</p>

Labai patogu, kai klasės pavadinamos pagal tai, kokį stilių jos suteikia. Iš užrašo p class="desineje" galima suprasti, kad pastraipa bus lygiuojama prie dešinės paraštės.

 • ID atributas

Galima aprašyti stilių pagal elemento identifikatorių:

#identifikatorius {text-align: right;}

Tada tik elementui su tuo identifikatorium bus taikomas aprašytas stilius:

<p id="identifikatorius">Ši pastraipa bus lygiuota dešinėje.</p>

CSS priskyrimas HTML puslapiuiKeisti

Išoriniai CSSKeisti

CSS tekstas įrašomas atskirame faile, pvz., stilius.css, o kelias iki failo nurodomas HTML dokumente <head> dalyje, naudojant <link> žymes:

<head>
<title>Susietas CSS</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stilius.css">
</head>

Šis variantas patogus, kai svetainę sudaro daug failų. Toki būdu galima pakartotinai panaudoti tą patį stilių skirtinguose tinklalapiuose nedubliuojant jo teksto, o stiliaus pataisymai iš karto paveikia visus tinklalapius, kuriuose jis yra naudojamas.

Vidiniai CSSKeisti


Toks stilius aprašomas antraštinėje HTML dokumento dalyje. Štai toks tinklalapio išeities tekstas nupieš Lietuvos Respublikos vėliavą.

<html>
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <title> Lietuvos vėliava, nupiešta CSS </title>
  <style type="text/css">
  body {
   margin:0;  
   padding:0;
  }
  #veliava {
   margin: 0 auto 0 auto;
   height: 300px;
   width: 450px;
  }
  #geltona {
   background-color: rgb(253, 185, 19); /* arba background-color: #FDB913; */
  }
  #zalia {
   background-color: rgb(0, 106, 68); /* arba background-color: #006A44; */
  }
  #raudona {
   background-color: rgb(193, 39, 45); /* arba background-color: #C1272D; */
  }
  #geltona, #zalia, #raudona {
   height: 100px;
  }
  </style>
</head>
<body>
<div id="veliava">
   <div id="geltona">
   </div>
   <div id="zalia">
   </div>
   <div id="raudona">
   </div>
  </div>
</body>
</html>

NuorodosKeisti