CAS registracijos numeris

CAS registracijos numeris – cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (angl. Chemical Abstracts Service) suteiktas medžiagos registracijos numeris. Tarptautinės organizacijos ir kai kurios valstybės šį numerį naudoja kaip tarptautinį cheminės medžiagos kodą.

Nuorodos redaguoti