Burggrafas

Kilmingųjų titulai
Crown of Italy.svg
Monarchai
imperatorius | kaizeris

caras
karalius | konungas

didysis kunigaikštis
Tituluoti kilmingieji
kunigaikštis | princas | hercogas | jarlas

markgrafas | markizas
landgrafas
grafas | erlas
vikontas
baronas | freiheras

baronetas
Neapibrėžtos padėties tituluoti kilmingieji
burggrafas | bojarinas
šatelenas | edleris |

Burggrafas (vok. Burggraf) – pilies ar įtvirtinto miesto valdytojas, vienur atitinkąs kaštelioną ar šateleną, kitur – vikontą.

Pavadinimas kilęs iš vokiečių kalbos. Viduramžių lotynų kalba jis buvo vadinamas burcgravius ar burgicomes.

Pradžioje burggrafas atitiko kaštelioną ar šateleną kaip pilies ir/ar miesto valdytoją ar savininką (vok. Burg 'pilis; įtvirtintas miestas').

Vokietijoje šis titulas įgijo papildomą atspalvį. Šventosios Romos Imperijos žemėse burggrafo pareigos XIII a. pabaigoje tapo sinekūra, ir burggrafo titulą turėjo daug reichsfiurstų, todėl šis titulas įgijo aukštesnį statusą, negu paprastas kaštelionas.

Burggrafo titulas buvo naudojamas kaip papildomas kai kurių Vokietijos kunigaikščių ir Prūsijos karaliaus titulas. Prūsijos karaliaus protėviai virš 200 m. buvo Niurnbergo burggrafai, todėl į Prūsijos karaliaus titulavimą įėjo ir Niurnbergo burggrafo titulas.

Nyderlanduose burgrafo (ol. burgraaf) titulas tapo vikonto titulo analogu.