Buivėnų kapinynas

Buivėnų kapinynas (vad. Milžinų kapais) – XVI–XVII a. kapinynas Buivėnų kaime (Noriūnų seniūnija, Kupiškio rajonas).

Buivėnų kapinynas

Kapinyno žvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti 1983 metais (vadovas Povilas Tebelškis), kurių tikslas – patikrinti kapinyno išlikimo laipsnį, nustatyti jo teritoriją ir laikotarpį. Darbų metu ištirti 3 plotai (64 m²), kurių metu aptikta 13 apardytų kapų, iš jų identifikuoti 6 vyrų (35–55 metų amžiaus) ir 2 moterų (30–55 metų amžiaus) kapai (1, 2 pav.) Surinkti 48 radiniai. Daugiausia rasta 36 vienetai (Aleksandro Jogailaičio, Žygimanto Senojo, Žygimanto Augusto denarai ir dvidenariai, Stepono Batoro) monetų. Taip pat rastos 3 retos lietuviškos monetos – jų averse – Vytis, reverse – Gedimino stulpai. Lietuviškų monetų svoris – 0,099 g, 0,122 g, ir 0,126 g.

Antra radinių grupė – peiliai, kurių surasta 5 vienetai (4 kriauniniai ir 1 įtveriamasis). Kiti radiniai – žalvarinė sagtelė, žalvarinis žiedas, kaulinis adiklis, cilindro formos alavinis verpstukas.

Kasinėjimai parodė, jog kapinynas užima nedidelį plotą iškyšulio rytinėje dalyje, nes kitose tirtose vietose radinių nerasta.

Paminklo apsauga

redaguoti

1973 m. įtrauktas į Lietuvos kultūros paminklų sąrašą. 1992 m. įtrauktas į Kultūros vertybių registrą (u. k. 6291 Archyvuota kopija 2016-11-19 iš Wayback Machine projekto.). 1998 m. paskelbtas kultūros paminklu.[1] 2005 m. pripažintas valstybės saugomu.[2] 2018 m. įtrauktas į Kupiškio rajono lankytinų vietų sąrašą.[3]

Lokalizacija

redaguoti

Kapinynas yra Noriūnų sen., Kupiškio r., Buivėnų kaimo rytiniame pakraštyje, apie 100 metrų į V nuo vieškelio Kupiškis – Palėvenė, Lėvens upės slėnio dešiniajame šlaite, maždaug 13 metrų aukščio iškyšulyje.

Šaltiniai

redaguoti
  • Vidmantas Jankauskas, Kupiškėnų enciklopedija, I t. Vilnius, 2013, ISBN 978-609-447-115-5, 230 psl.
  • Povilas Tebelškis, Buivėnų kapinyno 1983 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, KPC archyvas, Vilnius.
  • Valstybinės archeologijos komisijos medžiaga, Buivėnų km., Kupiškio vals., Panevėžio aps., byla: 22, psl.: 85-92.
  • Kupiškio etnografijos muziejaus archyvo fondas.

Išnašos

redaguoti
  1. „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais“. 1998 m. gegužės 19 d. nutarimas Nr. 612. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nuoroda tikrinta 2024-03-09.
  2. „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais“. 1998 m. gegužės 19 d. nutarimas Nr. 612. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nuoroda tikrinta 2024-06-04.
  3. „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“. 2018 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. TS-170. Kupiškio rajono savivaldybės taryba. Nuoroda tikrinta 2024-03-09.