Bronius Povilaitis (1907)

   Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.
Bronius Povilaitis
Bronius Povilaitis Kaune
Gimė 1907 m. rugsėjo 5 d.
Diržiuose, Pakruojo raj.
Mirė 1985 m. liepos 17 d. (77 metai)
Toronte, Kanadoje
Tėvas Ignas Povilaitis, knygnešys
Motina Teodora Povilaitienė (Kaškelytė)
Sutuoktinis (-ė) Monika Povilaitis (Lukošiūtė)
Vaikai Krikšto dukra - Nijolė Sadūnaitė
Veikla agronomas, LŽŪA docentas, Pabaltijo universiteto profesorius, filosofijos mokslų daktaras, Lietuvos kariuomenės karininkas, Lietuviškosios enciklopedijos bendradarbis, Lietuvių enciklopedijos žemės ūkio skyriaus redaktorius.
Pareigos Pabaltijo universiteto profesorius
Žymūs apdovanojimai

1938 m. Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu

Bronius Povilaitis (1907 m. rugsėjo 5 d. Diržiuose, Pakruojo raj. – 1985 m. liepos 17 d. Toronte, Kanadoje) – agronomas, LŽŪA docentas, Pabaltijo universiteto profesorius, filosofijos mokslų daktaras, Lietuvos kariuomenės karininkas, Lietuviškosios enciklopedijos bendradarbis, Lietuvių enciklopedijos žemės ūkio skyriaus redaktorius.

Biografija redaguoti

1925 m. baigė Linkuvos gimnazijos I-ją laidą, 1930 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją Dotnuvoje.

1927 m. rugsėjo 19 d. – 1939 m. rugpjūčio 1 d. LŽŪA laborantas, asistentas, vyriausiasis asistentas. 1938 m. paskirtas organizuoti sėklų kontrolės stotį Kaune, vėliau iki 1941 m. spalio 1 d. šios stoties direktorius. Nuo 1941 m. spalio 1 d. LŽŪA lektorius, docentas. Nuo 1941 iki 1944 LŽUA specialiosios žemdirbystės katedros vedėjas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1944 m. spalio 28 d. dirbo Dippe sėklininkystės kompanijoje. Nuo 1945 m. lapkričio mėn. Hamburge veikusio Pabaltijo universiteto asocijuotasis profesorius. Deltmonde veikusio Baltic Advisory Council lietuvių atstovas. 1945–1946 m. tobulinosi augalininkystės srityje Vokietijos Getingeno universitete. 1949 m. kovo 16 d. išvyko į Kanadą, dirbo Kanados agrokultūros institute. Nuo 1949 m. McGill universitete Monrealyje studijavo augalininkystę, selekciją ir genetiką. Nuo 1951 m. gamtos mokslų magistras, o nuo 1954 m. filosofijos mokslų daktaras. Nuo 1957 m. rugpjūčio 15 d. dirbo Kanados žemės ūkio ministerijos tabako tyrimo ir selekcijos stotyje Delhi, Ontarijo provincijoje.

 
Bronius Povilaitis Lietuvos kariuomenėje

1931 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių apskrities komendantūros pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 8 pėstininkų pulką. 1932 m. rugsėjo 15 d. baigė Karo mokyklą (VII aspirantų laida), suteiktas kavalerijos jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paleistas į atsargą. 1939 m. vasario 15 d. pakeltas į atsargos leitenatus.

Nuo 1927 m. spalio 2 d. Lietuvos Šaulių sąjungos narys. Nuo 1938 m. sausio 31 d. Lietuvos Šaulių Sąjungos LŽŪA šaulių būrio tarybos pirmininko pavaduotojas.

Nuo jaunų dienų Lietuvos Ateitininkų sąjungos narys.

 
Bronius Povilaitis su savo broliais ir seserimis 1929 m. liepos 6 d. Pirmoje eilėje iš eilės Kazimieras ir Ona, antroje Bronius ir Teodora, už jų Aleksas

Apdovanojimai redaguoti

1938 m. Bronius Povilaitis apdovanotas Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu.

Šeima redaguoti

Kūryba redaguoti

 
Knygos „Žemės Ūkio Akademija“ viršelis
 
Knygos „Lietuvos Žemės Ūkis“ pirmo 1988 m. leidimo viršelis
 
Knygos „Lietuvos Žemės Ūkis“ antro 1997 m. leidimo viršelis
 
Dr. Broniaus Povilaičio knygos „Apie įvykius, žmones ir save“ 2007 m. viršelis

Knygos redaguoti

Bronius Povilaitis parašė tris knygas, dvi išleistos po jo mirties:

 • Žemės ūkio akademija (1979 Čikaga)
 • Lietuvos žemės ūkis 1918–1940. Jo raida ir pažanga Dr. Broniaus Povilaičio knygos leidimo fondas, (1 leidimas – 1988 Torontas, 2 leidimas – 1997 Vilnius). Šią knygą cituoja (Pvz.: Antanas Poviliūnas).
 • Apie įvykius, žmones ir save. Dr. Broniaus Povilaičio knygos leidimo fondas (2007 Torontas – Kaunas). ISBN 978-9955-03-388-2 2007 m. birželio 29 d. įvyko šios knygos sutiktuvės.

Broniaus Povilaičio knygas „Lietuvos žemės ūkis 1918–1940“ ir „Apie įvykius, žmones ir save“ išleido Dr. Broniaus Povilaičio knygų leidimo fondas vadovaujamas Monikos Povilaitis.

Moksliniai straipsniai lietuvių kalba redaguoti

Iki 1944 m. lietuvių kalba parašyti moksliniai straipsniai išspausdinti Žemės ūkio akademijos metraščiuose (ŽŪAM) arba žurnale „Žemės ūkis“.

 • Importuotos į Lietuvą 1928 ir 1929 m. raudonųjų dobilų sėklos. ŽŪAM, 1929–1930 m.: 257–274. 1931.
 • Brantai (Cuscuta sp.) mūsų dobiluose ir linuose. ŽŪAM, 1933: 198–214. 1934.
 • Kamanos. Geo-botaninė Kamanų aukštupelkio studija. ŽŪAM, 1936, Nr. 3-4.Prof. dr. Vincas Vilkaitis, Prof. Viktoras Ruokis, Bronius Raginskas, Kazys Brundza, Mečys Žemaitis.
 • Burokų sėklų daigumo tyrimo metodikos klausimu. ŽUAM, tomas 11 (1937), Nr. 1: 103–119.
 • Sėklų kontrolės darbo Lietuvoje pirmasis dešimtmetis (1928–1938). ŽŪAM, 12(1939). Nr. 2: 3-34. – Šio straipsnio bendraautoris Juozas Tonkūnas.
 • Šakniavaisių sėklų veislės grynumas. Žemės ūkis, 1939.
 • Baltažiedžiai linai Lietuvos linų pasėliuose. Žemės ūkis, 1939.
 • Morfologinės javų veislių savybės. Žemės ūkis, 1943.

1944 m. kalendoriui „Ūkininko patarėjas“ pirmą kartą Lietuvoje parengė duomenų lenteles apie lauko augalus, remiantis Lietuvos ūkio ir klimatinėmis sąlygomis. Šios lentelės, kartu su paaiškinimais ir pastabomis buvo perspausdintos knygoje „Lietuvos žemės ūkis ir statistika“ (red. A. Musteikis. Dillingen, 1948 m.)

 • Kai kurių kultūrinių augalų vegetacijos periodas. Ūkininko patarėjo kalendorius. 1944, p. 96-98. – Lentelė su paaiškinimais.
 • Sėklinės medžiagos kokybė. Ūkininko patarėjo kalendorius. 1944, p. 98-100. – Sėklų vidutinis švarumas, daigumas, sėklų svoris.
 • Minimali sėklų dygimo temperatūra. Ūkininko patarėjo kalendorius. 1944, p. 100–101.
 • Sėjos lentelė. Ūkininko patarėjo kalendorius. 1944, p. 101–103.
 
Lietuvos žemės ūkio akademijai 50 metų. Iš dešinės Vladas Miceika, kalba Bronius Povilaitis

Straipsniai užsienio lietuvių spaudoje redaguoti

Gyvendamas Kanadoje rašė mokslo populiarinimo straipsnius į lietuvių spaudą.

 • Tabakas ir jo alkoloidai. Pagal paskaitą, kurią autorius skaitė Toronto akademikų draugijai 1968 m. sausio 20 d. Aidai, 1971 (Nr. 5): 214–218.
 • Žmogaus citogenetikos pažanga. Aidai, 1973 (Nr. 4): 194–185.
 • Mutacijos modernioje biologijoje. (Santrauka anglų kalba). Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, 8: 493–515. Roma. Italija, 1974.
 • Šimtmetis su mendeliu biologijoje. Apie žymų biologą (1822–1884). Aidai, 1966 (Nr. 10): 458–461.
 • Mūsų fizinė aplinka. Aidai, 1976 (Nr. 4): 152–157.
 • Rasė, intiligencija ir genetika. Aidai, 1977 (Nr. 9): 396–402.
 • Tabako nikotinas ir rūkymas. Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, Roma, 1982 (9 tomas): 251–272.
 • Vitas Matelis. Agronomijos daktaro, profesoriaus nekrologas. Aidai, 1966 (Nr. 3): 106–108.
 • Balys Vitkus 75 metų sukaktyje. Aidai, 1973 (Nr. 5): 224–225.
 • Genetinė inžinierija. Aidai, 1979 (Nr. 3): 115–119 ir 122–128.
 • Duoninės ir pašarinės kultūros. Lietuvos ūkio atstatymo studijų komisijos darbai, Nr. 6: 2-25. 1952. Mass. (rotatorius).
 • Lietuviškosios parapijos ateitis. Tėviškės žiburiai Nr. 48 ir 49. 1971 m. gruodžio 2 ir 9 d.
 • Krikščionybės atsinaujinimo keliu. Tėviškės žiburiai nr. 24 ir 28. 1969 m. liepos 3 ir 10 d.
 • St. Casimir’s Parish 1959–1969. (Straipsnis anglų kalba) Šv. Kazimiero lietuvių Romos katalikų parapija, pirmojo dešimtmečio istorija, p. 13-21. 1970.
 • Londono vyskupijos antrasis sinodas. Šv. Kazimiero lietuvių Romos katalikų parapija, pirmojo dešimtmečio istorija, p. 65-68. 1970.
 • Žemės ūkio akademijai 50 metų. Tėviškės žiburiai, Nr. 38 ir 39, 1974 m. spalio 19 ir 26 d.
 • Lietuvos žemės ūkio akademijos kūrimosi laikotarpis. Trumpa apybraiža penkiasdešimtmečio proga. Lietuvių tautos praeitis, p. 71-110. 1978.
 • Vytautas Didysis ir mūsų laikai. Tėviškės žiburiai, Nr. 40, 1978 m. spalio 5 d.
 • Kun. J. Gutauskas. Tėviškės žiburiai, 1976 m. gruodžio mėn.
 • Kun. J. Gutauskui 75 m. Tėviškės žiburiai, 1981 m. sausio mėn.

Moksliniai straipsniai anglų kalba redaguoti

 • Dormancy studies with seeds of various weed species. Comptes rendue de I’Association Internacionale d’Essais des Semances. 21: 88-111. 1956.
 • A study of fertility in diploid Dollard red clover. Canadian Journal of Agricultural Science, 36: 59-71. 1956. – Šio straipsnio bendraautoris Boyes J. W.
 • A cytological study of autotetraploid red clover. American Journal of Botany, 43: 169–174, 1956. – Šio straipsnio bendraautoris Boyes J. W.
 • Embryo-sac production in relation to seed yields of diploid Dollard red clover. Canadian Journal of Plant Science, 39: 364–374. 1959. – Šio straipsnio bendraautoris Boyes J. W.
 • Ovule development in diploid red clover. Canadian Journal of Botany, 38: 507–532. 1960. – Šio straipsnio bendraautoris Boyes J. W.
 • A histological study of the effects of weather fleck on leaf tissue of flue cured tobacco. Canadian Journal of Botany, 40: 327–330. 1962.
 • Note on the flue-cured tobacco variety – Yellow Gold. Canadian Journal of Plant Science, 42: 214–215. 1962. – Šio straipsnio bendraautoris Halsam R. J.
 • Note on the flue-cured tobacco variety – Delhi 61. Canadian Journal of Plant Science, 42: 212–213. 1962. – Šio straipsnio bendraautoris Halsam R. J.
 • A mutation causing chlorophyl deficiency in Nicotiana tobacum. Canadian Journal of Genetics and Cytology, 5: 233–238. 1963. – Šio straipsnio bendraautoris Cameron D. R.
 • Procedure for evaluating varieties of flue-cured tobacco for performance in soil infested with the black root rot fungus. Canadian Journal of Plant Science, 44: 126–132. 1964. – Šio straipsnio bendraautoriai Halsam R. J. ir Robinson P.
 • Inheritance of certain quantitative characters in tobacco. Canadian Journal of Genetics and Cytology, 6: 472–479. 1964.
 • Genotypic correlations among certain quantitative characters in tobacco. Canadian Journal of Genetics and Cytology, 7: 523–529. 1965.
 • Delcrest 66, a new variety of bright tobacco. Canadian Journal of Plant Science, 46: 457–458. 1966. – Šio straipsnio bendraautoris White F. H.
 • Diallel cross analysis of quantitative characters in tobacco. Canadian Journal of Genetics and Cytology, 8: 336–346. 1966.
 • Inheritance of leaf width and length in tobacco. Tobacco Science, 11: 1-4. 1967.
 • Gane effects for tolerance to weather fleck in tobacco. Canadian Journal of Genetics and Cytology, 9: 327–334. 1967.
 • Progressive veinbanding – a new mutation in Nicotiana tobacum L. Canadian Journal of Genetics and Cytology, 10: 232–234. 1968. – Šio straipsnio bendraautoris Cameron D. R.
 • Photoperiodic response and its effects on certain quantitative characters in tobacco. Canadian Journal of Genetics and Cytology, 10: 515–522. 1968.
 • Delhi 34. a new variety of bright tobacco tolerant to black root rot. Canadian Journal of Plant Science, 49: 525–526. 1969. – Šio straipsnio bendraautoris White F. H.
 • Effects of diethyl sulphate on seed germination and seedling growth of Nicotiana tobacum. Canadian Journal of Genetics and Cytology, 11: 72-76. 1969.
 • Mutagenic effects of diethyl sulphate on certain morphological characters of Nicotiana tobacum. Canadian Journal of Genetics and Cytology, 11: 660–667. 1969.
 • Variety components i tobacco cultivar trials. Canadian Journal of Genetics and Cytology, 12: 331–339. 1970.
 • Diallel analysis of crosses beetveen flue-cured and burley tobacco varieties. Canadian Journal of Genetics and Cytology, 12: 484–489. 1970.
 • Characteristicts of tobacco from crosses between burley and flue-cured cultivars. Canadian Journal of Genetics and Cytology, 13: 179–185. 1971.
 • Effects of mutation for photoperiodic response on tobacco plant development in isogenic lines. Canadian Journal of Genetics and Cytology, 13: 410–414. 1971.
 • Effects of cytoplasmic male sterility on certain characteristics of flue-cured tobacco, Nicotiana tobacum. Canadian Journal of Genetics and Cytology, 14: 403–409. 1972.
 • Alkoloids in the genus Nicotiana. A review. Manuscript. 1972. (An exhausting review of literature until 1972 respecting the alkoloid problem).

Mokslo populiarinimo straipsniai anglų kalba redaguoti

 • Performance of flue-cured tobacco varieties in 1959. The Lighter, 30 (No. 4): 25-35. 1960.
 • Association between yield and alcaloid content in varieties of flue-cured tobacco. The Lighter, 34 (No. 1): 22-26, 1964.
 • Agronomic characteristics of mammoth tobacco. The Lighter, 37 (No. 3): 9-14. 1967.
 • Alkaloids and their inheritance in tobacco. Canadian Society of Agronomy Proceedings 1967, p. 80-84.
 • Associations ammong certain characters in flue-cured tobacco varieties. The Lighter, 39 (No. 2): 9-14. 1969.
 • Mutation plant breeding with reference to tobacco. The Ligter, 40 (No. 3): 9-14. 1970.
 • Environmental variability in tobacco cultivar trials. Proceding XVI Annual Meeting Canadian Society of Agronomy 1970. p. 1-4.
 • Hybrid vigor in tobacco. The Ligter, 42 (No. 1): 15-17. 1972.
 • Plant breeding techniques. Tobacco Grower 20 (No. 7): 19-23. 1972.
 • The role of nicotine in tobacco plants. The Brigzt Leaf, 20 (No. 4): p. 6, 7 & 10. 1972.
 • Crosses between cytoplasmically inherited male-sterile cultivars and short-day mutants in Nicotiana tobacum. The Ligter, 42 (No. 4): 11-14. 1972.

Referatai skaityti mokslinėse Šiaurės Amerikos draugijose redaguoti

Parašė ir perskaitė referatus Šiaurės Amerikos draugijose:

Pagrindiniai referatai:

 • Possible segregation for sterility in red clover. GSC, Macdonald College, P. Q., May 16-17, 1957. (Abstracts in Proc. Gen. Soc. Can. 2: 44. 1957) – bendraautoris Boyes J. W.
 • Factors reducing seed set in red clovers. CSA, University of British Columbia, Vancouver, June 24-27, 1957.
 • Atterations of leaf tissue of flue-cured tobacco, Nicotiana tobacum, induced by weather fleck. IBC, Montreal, P. Q., Aug. 19-29, 1959. (Abstract in Nith intern. Congr. Botany 2: 306–307. 1959.
 • Evaluating tobacco varieties for performance in soil infected with the black root rot fungus. XIX TWC, The Ohio State University, Columbus, Ohio, jan 28-30, 1964. – su bendraautoriais Halsam R. J. ir Robinson P.
 • A natural mutant for chlorophyll deficiency in Nicotiana tobacum. GSC, University of Manitoba, Winnipeg, Feb. 22-23, 1962. (Abstract Genetics 48: 905. 1963).
 • Gene effects for quantitative characters in Nicotiana tobacum. GSC, University of Saskatchewan, Saskatoon, May 6-9, 1964. (Abstract Canadian Journal of Genetics and Cytology, 6: 242. 1964).
 • Correlations among certain quantitative characters i Nicotiana tobacum. XX TWC, University of Kentucky, Lexington. July 1-15. 1965. (Abstract Genetics 50: 277).
 • Inheritance of certain agronomic characters in tobacco. GSC. University of Alberta, Banff. Alta, May 4-6, 1966. (Abstract Canadian Journal of Genetics and Cytology, 8: 355. 1966).
 • Gene effects for phytoperiodic response in tobacco. GSC, MsGill University, Montreal, P. Q. June 12-14, 1967. (Abstract Canadian Journal of Genetics and Cytology, 9: 663–664. 1967).
 • Alkaloids and their inheritance in tobacco. CSA, Macdonald College, P. Q., June 25-29, 1967.
 • Variability induced by diethyl sulhate in Nicotiana tobacum. XI IBC, University of Seattle, Wash. Aug. 24 – Sept. 2, 1969 (Abstract XI IBC).
 • Environmental variability in tobacco cultivar trials. CSA, Carlton University, Ottawa. July 5-9, 1970.
 • Development of flue-cured varieties. Field Day Address, Delhi, June, 1961.

Referatai lietuvių kalba redaguoti

 • Tabako alkoloidai ir rūkymas. Toronto akademinė draugija, 1968 m. sausio 20 d.
 • Mutacijos modernioje biologijoje. Lietuvių katalikų mokslo akademijos 8-to suvažiavimo biologijos ir tiksliųjų mokslų sekcijai, Toronto, Ont. 1970 m. rugsėjo 1-6 d.
 • Tabako nikotinas ir rūkymas. Lietuvių katalikų mokslo akademijos 9-to suvažiavimo biologijos skyrius. Bostonas, Mass. 1973 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 2 d.
 • Žmogus visatoje. Delhi Šv. Kazimiero parapijos susirinkimas, 1961 m. kovo 14 d.
 • Žmogus visatoje. Winnipego parapijos susirinkimas, 1962 m. vasario 25 d.
 • Motinos dieną minint. Delhi, 1961 m. gegužės 1 d.
 • Šv. Kazimieras. delhi, 1958 m. kovo 9 d.

Indėlis enciklopedijose redaguoti

Bronius Povilaitis parašė keletą straipsnių, leidžiant 1931–1944 m. Lietuviškąją enciklopediją. Nuo 1953 m. kovo 3 d. Bostone išleistos Lietuvių enciklopedijos žemės ūkio skyriaus redaktorius. Jai parašė apie 50 straipsnių:

 
Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1953-1987 m., 1-37 t.


Nuorodos redaguoti

 • 1918–1940 Lietuvos kariuomenės karininkų pavardžių sąvadas. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusiųjų nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga, 2001, I tomas. ISBN 9955-415-10-X: 140.
 • Karo mokyklos VII aspirantų laida. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusiųjų nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga, 2003, III tomas. ISBN 9955-415-30-4: 368.
 • Bronius Povilaitis. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusiųjų nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga, 2006, VI tomas. ISBN 978-9955-415-67-1: 154.
 • Ramūnė Kubiliūtė. Dr. Bronius Povilaitis. Mokslininkas ir ateitininkas. Trumpa biografija 1907–1985. Ateitis, Čikaga, 1986 (Nr. 5): 12-14.
 • Ramūnė Kubiliūtė. Dr. Broniaus Povilaičio mirties sukaktis. Apie agronomo, mokslininko gyvenimą ir veiklą 1907–1985. Draugas, Čikaga, 1995, liepos 6 d.
 • Česlovas Masaitis. Penkeri metai nuo Bronio Povilaičio mirties. Agronomijos mokslų daktaras, „Lietuvių enciklopedijos“ bendradarbis, eilės knygų žemės ūkio klausimais autorius. Ateitis, Čikaga, 1990, Nr. 4: 129–130.
 • Angelika Sungailienė. Mokslo ir širdies žmogus. Prisimenant velionį agronomą Dr. Bronį Povilaitį, mirusį Kanadoje prieš dešimt metų. Tėvyškės žyburiai, Mississauga, 1995, liepos 11 d.: 4.
 • Linkuva. Šiaurės Lietuvos švietimo židinys. Redagavo Dr. Alfonsas Šešplaukis. Linkuvos monografijos leidimo komitetas, Čikaga, 1978.