Bronius Makauskas (g. 1950 m. lapkričio 20 d. Sankūrai, Punsko valsčius) – Lietuvos istorikas, Lenkijos lietuvių bendruomenės veikėjas, Lietuvių katalikų mokslų akademijos narys.

Biografija Keisti

1968 m. baigė Punsko lietuvių licėjų, 1974 m. – Gdansko universitetą. 1980 m. humanitarinių mokslų daktaras. 1985 m. Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys.

19751979 m. dirbo ir nuo 1987 m. dirba Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto XIX a.XX a. Vidurio ir Rytų Europos sektoriuje. 19801986 m. dirbo Lenkijos mokslų akademijos Socialistinių šalių institute. Nuo 2000 m. Varšuvos universiteto Baltijos šalių 19181991 m. istorijos dėstytojas.

Nuo 1970 m. dalyvauja Lenkijos lietuvių visuomeniniame gyvenime. 19801990 m. Lenkijos lietuvių visuomeninės kultūros draugijos centro valdybos vicepirmininkas, 19931996 m. Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos pirmininkas, nuo 1996 m. valdybos vicepirmininkas. 20002006 m. Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmininkas.

Mokslinė veikla Keisti

Tiria Baltijos valstybių naujausiųjų laikų istoriją, lietuvių ir lenkų santykius, tautinių mažumų padėtį Lenkijoje, ginkluotą lietuvių tautos pasipriešinimą TSRS okupaciniam režimui. Stažavo Lietuvoje, Italijoje, JAV. Vienas ir su J. Brazausku 20032006 m. parašė Lietuvos vidurinių mokyklų mokiniams 6 vadovėlius.[1]

Bibliografija Keisti

  • "Litwini w Polsce 1920-1939" (Lietuviai Lenkijoje 1920-1939), PWN, Warszawa 1986, ISBN 83-01-06805-1
  • Vilnijos lietuviai 1920–1939 metais, 1991 m.
  • Didžiųjų valstybių požiūris į Baltijos valstybes II pasaulinio karo metu, 1996 m.
  • Lietuvos istorija, Varšuva, 1997 m., 2000 m., 3 leid. 2002 m., papildomas leid. Kaune 2004 m.
  • Iš lietuvių mažumos Lenkijoje istorijos: Lietuvių iškeldinimas iš Suvalkų krašto pagal TSRS–Vokietijos 1941 m. sausio 10 d. sutartį (Z dziejów litewskiej mniejszości w Polsce: Wysiedlenie Litwinów z z Suwalszczyzny na podstawie umowy sowiecko-niemieckiej z 10 stycznia 1941 roku), 1998 m.
  • Antanas Baranauskas – nesuprastas intelektualas ir vyskupas (Antanas Baranauskas nie zrozumiany intelektualista i biskup), 2003 m.
  • Baltijos kraštai 1934-1944 lūžio metais (Kraje baltyckie w latach przełomu 1934-1944), su P. Losovskiu; 2005 m.

Įvertinimas Keisti

Šaltiniai Keisti

  1. Bronius Makauskas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIV (Magdalena-México). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 82 psl.

Nuorodos Keisti