Apie politiką skaitykite str. Bronius Kazėnas (1954)

Bronius Kazėnas (g. 1954 m. birželio 7 d. Klyvlende, JAV) – dirigentas ir dainininkas (tenoras), chorvedžio ir dainininko Juliaus Kazėno sūnus.

Biografija redaguoti

Iš mažens pamėgęs muziką, pradžioje jos mokėsi pas tėvą, o vėliau lankė Tred Waringo muzikos studiją. Baigęs Šv. Juozapo mokyklą ir Šv. Kazimiero aukštesniąją lituanistinę mokyklą, 19721976 m. Clevelando valstybiniame universitete studijavo muzikos pedagogiką ir įgijo bakalauro laipsnį. Suorganizavo ir 1974–1976 m. vadovavo 80 dalyvių studentų mišriajam chorui.

Nuo 1975 m. mokytojavo St. Rose mokykloje, tobulinosi dirigentų kursuose Filadelfijoje, kur jam teko diriguoti chorui ir simfoniniam orkestrui. Gavęs stipendiją, 1976–1978 m. studijavo chorvedybą ir dainavimą Cincinnati, OH, universitete ir įgijo dirigento magistro laipsnį. Mokslus baigė gerai, buvo apdovanotas auksinės lyros ženkleliu ir pakeltas į „Guests of Honor“.

1978–1980 m. dainavimo mokytojas Fort Thomaso, KY, mokykloje. 19811982 m. Cincinnati universiteto vyrų Glee Club direktorius, nuo 1982 m. Denisono, OH, ir Kento, OH, universitetų chorų direktorius. Dirigavo Philadelphijos „Singers and Concerto Soloists“, buvo New World plokštelių leidėjo asistentas ir muzikos direktorius.

Didelę praktiką įgijo būdamas dr. Riverso asistentu. Dirigentui Robertui Shaw padėjo parengti chorus išvykoms į Europą, dirigavo Kento universiteto simfoniniam orkestrui ir chorui. Kaip solistas dainavo su Cincinnati simfoniniu orkestru ir chorais, koncertavo Šveicarijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Anglijoje, Belgijoje, Portugalijoje. Yra atlikęs solo partijų daugelyje muzikinių veikalų.

1985 m. birželio 9 d. apgynė muzikos daktaro disertaciją. 1986 m. kaip solistas debiutavo G. Rossini operoje „Vilius Telis“ Čikagos lietuvių operoje. 1989 m. balandžio 29 d. – 1989 m. balandžio 30 d. dirigavo Lietuvių operoje G. Verdi operą „Trubadūras“. 1987–1989 m. M. K. Čiurlionio meno ansamblio meno vadovas ir dirigentas.

Yra muzikinio veikalo „Kūrėjai“ bendraautoris, skaitęs nemaža paskaitų, pelnęs diplomų ir stipendijų. Priklauso lietuvių ir amerikiečių profesionalų įvairioms muzikų organizacijoms. 1984 m. 7-osios lietuvių tautinių šokių šventės Coliseum, Richfielde, OH, muzikos tvarkytojas ir dirigentas. Padėjo tėvui mokyti „Ramovėnų“ vyrų chorą Klyvlende, vėliau Saint Petersburge, FL, lietuvių choro vadovas.

Šaltiniai redaguoti

  • Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.