Bronius Jankauskas

Bronius Jankauskas (1913 m. rugpjūčio 4 d. Liepojoje, Latvijoje – 1992 m. Kalugoje, Rusijoje) – FK Šančių „Kovas“ vartininkas.

Biografija redaguoti

Bronius Jankauskas 1926 m. atvyko į Lietuvą, apsigyveno Kaune. Mokėsi Šančių gimnazijoje. 1932 m. baigė Aukštesn. technikos m-klą Kaune. Dirbo Kauno miesto savivaldybėje. 1934 m. rugsėjo 18 d. pašauktas į karinę tarnybą ir pasiųstas į Karo mokyklą.[reikalingas šaltinis] 1935 m. rugsėjo 15 d. ją baigus (X asp. laida) suteiktas pionierių ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į inžinerijos karininkų atsargą. Grįžo į darbą savivaldybėje. Nuo 1938 m. Geležinkelių technikos kelių valdybos inžinierius. Nuo 1939 m. rugsėjo 16 d. LŠS 1 Kauno rinktinės 5 inž. kuopos narys, Šančių ŠS „Kovo“ futbolo komandos vartininkas. 1941 m. birželio 23-28 d. dalyvavo sukilime prieš sovietus Šančiuose. 1944 m. gruodžio 21 d. suimtas ir kalintas Kauno kalėjime. 1945 m. birželio 18 NKVD Karo teismo nuteistas 10 metų kalėti su teisių praradimu 5 metams. 1945 m. rugpjūčio 3 d. buvo išvežtas į Vorkutlagą, dalyvavo kalinių sukilime. 1954 m. rugsėjo 11 d. iš įkalinimo vietos paleistas, bet paliktas tremtyje Vorkutoje. Neleidus grįžti į Lietuvą apsigyveno Kalugoje, ten mirė ir palaidotas. 1992 m. birželio 4 d. Lietuvos AT reabilituotas.

Žmona – Ona Šliumpaitė (1917–1973). Sūnūs – Romualdas (1938), Bronislovas (1940), Zigmas (1943–2010). Dukros – Irena (1942–2014), Genovaitė (1945–1947).

Šaltiniai redaguoti