Branduolio dalijimasis

Branduolių dalijimasisbranduolinė reakcija, kurios metu masinis atomo branduolys suskyla į du lengvesnius branduolius, išspinduliuojant laisvus neutronus ir kitas daleles (fotonus kaip gama spinduliavimą, ir kt.) bei išsiskiriant energijai (egzoterminė reakcija).

Branduolio dalijimasis. Melynos dalelės yra neutronai. Branduoliai parodyta su raudona spalva.

Branduolių dalijimasis naudojamas branduolinės energijos gamybai, branduoliniuose ginkluose. Kadangi branduolių dalijimuisi būdinga grandininė branduolinė reakcija - išspinduliuotos dalelės (neutronai) gali inicijuoti tolimesnius branduolių dalijimusis - branduoliniuose reaktoriuose šios reakcijos kontroliuojamos naudojant neutronų sugėrimo mechanizmus.