Boro teorija

Boro teorija (postulatai), kurią sukūrė N. Boras, paaiškina vandenilio atomo išspinduliuoto ar sugerto fotono dažnio priklausomybę, priklausomai nuo to, iš kokios kvantizuotos būsenos (orbitos) elektronas perėjo į kokią.

Jeigu vandenilio atomas sugeria fotoną, tai elektronas pereiną į tolimesnę orbitą, o jeigu - išspinduliuoja, tai elektronas pereiną iš tolimesnės orbitos į artimesnę. Arčiausioje (nesužadintoje orbitoje) elektronas gali būti labai ilgai ir į dar žemesnę pereiti negali.

FormulėsKeisti

Formulė, nusakanti išspinduliuotų bangų dažnį vandenilio atomui, atrodo taip:

 

Čia n - orbitą į kurią pereiną elektronas, o k - orbita iš kurios pereina elektronas, R - Rydbergo konstanta.  

Pavyzdžiui, pereinant iš antros orbitos į pirmą išspinduliuojamas fotonas, kurio dažnis:

 

Pereinant elektronui iš trečios orbitos į antrą išspinduliuojamas fotonas, kurio dažnis:

 

Pereinant elektronui iš ketvirtos orbitos į trečią išspinduliuojamas fotonas, kurio dažnis: