Blokados fondas – specialus fondas, įsteigtas Lietuvos Valstybinės komisijos priešblokadinių priemonių planui paruošti ir vykdyti, atsižvelgiant į visuomenės iniciatyvą 1990 m. balandį.

Fondo lėšas sudarė Lietuvos ir kitų valstybių gyventojų, įstaigų, organizacijų, judėjimų įnašai. Šiomis lėšomis buvo numatoma šelpti nuolatinius Lietuvos gyventojus, kurie dėl SSSR vykdomos ekonominės blokados atsidūrė sunkioje materialinėje padėtyje, taip pat mažai aprūpintas ar daugiavaikes šeimas, vienišus senelius ar invalidus ir naudoti kitoms reikmėms – atsirandančioms dėl ypatingų sąlygų.

LR Seimo 1998 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. VIII-1005 „Dėl 1990 m. blokados fondo, kaip valstybinės-visuomeninės institucijos likvidavimo, proceso užbaigimo“ – 1999 m. blokados fondas buvo likviduotas. 1999 m. blokados fondo ilgalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise gavo Finansų ministerija, kuri šią teisę 2008 m. lapkričio pabaigoje perdavė Lietuvos nacionaliniam muziejui, o šio fondo pinigines lėšas pervedė į LR valstybės biudžetą.