Birutė Mockienė-Petraitytė

Birutė Mockienė-Petraitytė (1963 m. vasario 5 d. Panevėžyje), chorvedė ir pedagogė.

BiografijaKeisti

Mokėsi Panevėžio 9-ojoje vidurinėje mokykloje ir lankė vaikų muzikos mokyklą (pas I. Šimonienę mokėsi kankliuoti). 19781982 m. Panevėžio J. Švedo aukštesniojoje muzikos mokykloje mokėsi choro dirigavimo (dėst. V. Tursienė). 19821987 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (doc. L. Abariaus klasė). Studijuodama dainavo studentų senosios muzikos ansamblyje ir kameriniame chore.

19871990 m. gyveno ir dirbo Šiauliuose. Aukštesniojoje muzikos mokykloje dėstė choro dirigavimą ir kitas muzikos disciplinas, vadovavo Inžinierių namų mišriajam kameriniam chorui (19881990 m.), nemažai koncertavo, dalyvavo 1990 m. Lietuvos tautinėje dainų šventėje Vilniuje. 19901992 m. vadovavo Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios chorui.

1992 m. išvyko į JAV – Pittsburghą, PA, ir trejus metus vadovavo nedideliam Lietuvių klubo chorui. 1995 m. persikėlė į Lemontą, IL, ir buvo pakviesta vadovauti Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos chorui (kurį laiką dirbo su R. Paskočimiene), nuo 1996 m. meno vadovė ir dirigentė. Mišrųjį chorą padidino iki 45 dalyvių, kas sekmadienį gieda pamaldose, dalyvauja tautinėse šventėse, rengia religinės muzikos koncertus savo parapijos ir kitose Čikagos bažnyčiose. B. Mockienė savo chorą parengė 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventei Vilniuje.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.