Bilevičius

pavardė

Bilevičius − lietuviška vyriškos giminės pavardė.

Šios pavardės moteriškosios giminės formos yra: Bilevičienė (ištekėjusi moteris) ir Bilevičiūtė (mergautinė pavardė).

Pavardę turi šie garsesni asmenys:

  • Juozapas Bilevičius (m. 1850) – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės karinis ir valstybės veikėjas, Raseinių pavieto bajorų maršalka, Patriotinės draugijos narys;
  • Tadas Bilevičius (1728-1788) – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės karinis ir valstybės veikėjas, generolas majoras;
  • Teodoras Bilevičius (1655–1697) – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės veikėjas, publicistas;
Šis straipsnis yra nuorodinis, vardijantis žmones, turinčius pavardę Bilevičius. Jei čia patekote per konkretaus žmogaus nuorodą iš straipsnio, labai prašome, jei galite, pakeisti nuorodą, kad rodytų į konkretų puslapį. Jei šiame sąraše nėra atitinkamo konkretaus žmogaus, papildykite šį sąrašą.