Benediktas Velička

Benediktas Velička (1894 m. ? ? Veliuonoje, Jurbarko raj.1932 m. sausio 28 d. Amsterdame, NY, JAV) – muzikos mokytojas, vargonininkas, chorvedys, visuomenės veikėjas.

Biografija redaguoti

Baigęs gimnaziją, Lietuvos universitete Kaune studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, lankė muzikos mokyklą. Dėstė muziką ir vadovavo chorui Šančių vidurinėje mokykloje.

1927 m. atvykęs į JAV, apsigyveno Bostone. Vertėsi privačiomis pamokomis, rašė dainoms tekstus, harmonizavo lietuvių liaudies dainas. 1928 m. buvo mėnesinio žurnalo „Tarpininkas“ redaktorius ir bendradarbis. 1929 m. pradėjo vargonininkauti Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje Amsterdame. Vadovavo ir chorui, organizavo vaidinimus ir koncertus, dalyvavo tautiniuose renginiuose, bendravo su kitataučiais.

Aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje: buvo Vytauto Didžiojo mirties 500-ųjų metinių minėjimo komiteto sekretorius, Vilniui vaduoti sąjungos valdybos narys ir kt. Rašė straipsnius „Vienybėje“, „Margutyje“ ir kitur, slapyvardžiu Veliuoniškis publikavo eilėraščius, feljetonus ir apybraižas. Žurnale „Tarpininkas“ spausdino chorams harmonizuotas lietuvių liaudies dainas: „Pumpis“, „Ar aš tau, sese, nesakiau“, „Linksmas amerikietis“ ir kt. Originalioms melodijoms kūrė savo tekstus.

Šaltiniai redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.