Policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose

Policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – vienas iš trijų Europos Sąjungos ramsčių, buvusių 19932009 m.

Istorija

redaguoti

Ramstis sukurtas 1993 m. Mastrichto sutartimi, kuria numatyta, kad šis ramstis (tuomet vadintas Bendradarbiavimu teisingumo ir vidaus reikalų srityse) priklauso tarpvyriausybinio bendradarbiavimo sričiai, t. y. sprendimai priimami bendru visų valstybių sutarimu.

1999 m. Amsterdamo sutartimi vizų, prieglobsčio, migracijos ir kiti klausimai susiję su laisvu asmenų judėjimu perkelti į pirmąjį (Europos Bendrijos) ramstį, o pats ramstis pervadintas į Policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose.

2009 m., įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ramstis buvo panaikintas[1].

Šaltiniai

redaguoti