Bendra užsienio ir saugumo politika

Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) (angl. Common Foreign and Security Policy) – tai ES valstybių narių sutarti ES užsienio politikos veiksmai.

Bendros užsienio ir saugumo politikos tikslai:

  • saugoti Sąjungos bendrąsias vertybes ir ginti svarbiausius interesus;
  • stiprinti Sąjungos saugumą;
  • palaikyti taiką ir stiprinti tarptautinį saugumą;
  • skatinti tarptautinį bendradarbiavimą;
  • plėtoti ir stiprinti demokratiją, teisinę valstybę bei pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms.[1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. G. Vitkus, Europos Sąjungos užsienio politika. Trumpas vadovas, Vilnius 2008, p. 27.