Belgijos kariniai laipsniai

Belgijos kariniai laipsniaiBelgijos ginkluotųjų pajėgų kariniai laipsniai.

Karininkai redaguoti

Lentelėje su santrumpa LGP užrašytas atitikmuo Lietuvos ginkluotosiose pajėgose.

NATO
kodas
Sausumos komponentas Oro komponentas Jūrų komponentas Medicininis komponentas
Generolai - Opperofficieren - Officiers généraux
OF-9 Generolas
(LGP:nėra)
ol. Generaal
pranc. Général

  Generolas
(LGP:nėra)
ol. Generaal
pranc. Général

  Admirolas
(LGP:nėra)
ol. Admiraal
pranc. Amiral

  tokio laipsnio
Medicininiame komponente nėra.
OF-8 Generolas leitenantas
(LGP:Generolas leitenantas)
ol. Luitenant-generaal
pranc. Lieutenant-général
  Generolas leitenantas
(LGP:Generolas leitenantas)
ol. Luitenant-generaal
pranc. Lieutenant-général
  Viceadmirolas
(LGP:Viceadmirolas)
ol. Vice-admiraal
pranc. Vice-amiral
  tokio laipsnio
Medicininiame komponente nėra.
OF-7 Generolas majoras
(LGP:Generolas majoras)
ol. Generaal-majoor
pranc. Général-major

  Generolas majoras
(LGP:Generolas majoras)
ol. Generaal-majoor
pranc. Général-major

  Kontradmirolas
(LGP:Kontradmirolas)
ol. Divisieadmiraal
pranc. Amiral de division

  Generolas majoras
ol. Generaal-majoor
pranc. Général-major

OF-6 Brigados generolas
(LGP:Brigados generolas)
ol. Brigade-generaal
pranc. Général de Brigade

  Brigados generolas
(LGP:Brigados generolas)
ol. Brigade-generaal
pranc. Général de Brigade

  Flotilės admirolas
(LGP:Flotilės admirolas)
ol. Flottieljeadmiraal
pranc. Amiral de flottille

  Brigados generolas
ol. Brigade-generaal
pranc. Général de Brigade

Vyresnieji karininkai - Hoofdofficieren - Officiers supérieurs
OF-5 Pulkininkas
(LGP:Pulkininkas)
ol. Kolonel
pranc. Colonel

  Pulkininkas
(LGP:Pulkininkas)
ol. Kolonel
pranc. Colonel

  Jūrų kapitonas
(LGP:Jūrų kapitonas)
ol. Kapitein-ter-zee
pranc. Capitaine de vaisseau

  Pulkininkas
ol. Kolonel
pranc. Colonel

OF-4 Pulkininkas leitenantas
(LGP:Pulkininkas leitenantas)
ol. Luitenant-kolonel
pranc. Lieutenant-colonel

  Pulkininkas leitenantas
(LGP:Pulkininkas leitenantas)
ol. Luitenant-kolonel
pranc. Lieutenant-colonel

  Fregatos kapitonas
(LGP:Komandoras)
ol. Fregatkapitein
pranc. Capitaine de frégate

  Pulkininkas leitenantas
ol. Luitenant-kolonel
pranc. Lieutenant-colonel

OF-3 Majoras
(LGP:Majoras)
ol. Majoor
pranc. Major

  Majoras
(LGP:Majoras)
ol. Majoor
pranc. Major

  Korvetės kapitonas
(LGP:Komandoras leitenantas)
ol. Korvetkapitein
pranc. Capitaine de corvette

  Majoras
ol. Majoor
pranc. Major

Jaunesnieji karininkai - Lagere officieren - Officiers subalternes
OF-3 Kapitonas komandantas
(LGP:nėra)
ol. Kapitein-commandant
pranc. Capitaine-commandant

  Kapitonas komandantas
(LGP:nėra)
ol. Kapitein-commandant
pranc. Capitaine-commandant

  Pirmos klasės jūrų leitenantas
(LGP:nėra)
ol. Luitenant-ter-zee 1ste klasse
pranc. Lieutenant de vaisseau de 1ère classe

  Kapitonas komandantas
ol. Kapitein-commandant
pranc. Capitaine-commandant

OF-2 Kapitonas
(LGP:Kapitonas)
ol. Kapitein
pranc. Capitaine

  Kapitonas
(LGP:Kapitonas)
ol. Kapitein
pranc. Capitaine

  Jūrų leitenantas
(LGP:Kapitonas leitenantas)
ol. Luitenant-ter-zee
pranc. Lieutenant de vaisseau

  Kapitonas
ol. Kapitein
pranc. Capitaine

OF-1 Leitenantas
(LGP:Vyresnysis leitenantas)
ol. Luitenant
pranc. Lieutenant

  Leitenantas
(LGP:Vyresnysis leitenantas)
ol. Luitenant
pranc. Lieutenant

  Jūrų ensainas
(LGP:Vyresnysis leitenantas)
ol. Vaandrig-ter-zee
pranc. Enseigne de vaisseau

  Leitenantas
ol. Luitenant
pranc. Lieutenant

OF-1 Subleitenantas
(LGP:Leitenantas)
ol. Onderluitenant
pranc. Sous-lieutenant

  Subleitenantas
(LGP:Leitenantas)
ol. Onderluitenant
pranc. Sous-lieutenant

  Antros klasės jūrų ensainas
(LGP:Leitenantas)
ol. Vaandrig-ter-zee 2de klasse
pranc. Enseigne de vaisseau de 2e classe

  Subleitenantas
ol. Onderluitenant
pranc. Sous-lieutenant

Pastabos:

  • Aukščiausias karo policijos laipsnis yra pulkininkas.
  • 2002 m. buvo įsteigti laivyno admirolo ir oro pajėgų generolo laipsniai.

Puskarininkiai redaguoti

Lentelėje su santrumpa LGP užrašytas atitikmuo Lietuvos ginkluotosiose pajėgose. Atitikmenys paimti iš naujos Lietuvos karinių laipsnių sistemos.[1]

NATO
kodas
Sausumos komponentas Oro komponentas Jūrų komponentas Medicininis komponentas
Vyresnieji puskarininkiai - Hoofdonderofficieren - Sous-officiers supérieurs
OR-9 Adjutantas majoras
(LGP:nėra)
ol. Adjudant-majoor
pranc. Adjudant-major

  Adjutantas majoras
(LGP:nėra)
ol. Adjudant-majoor
pranc. Adjudant-major

  Vyriausiasis opermesteris
(LGP:nėra)
ol. Oppermeester-chef
pranc. Maître-principal-chef

Adjutantas majoras
ol. Adjudant-majoor
pranc. Adjudant-major

OR-9 Adjutantas šefas
(LGP:Seržantas majoras)
ol. Adjudant-chef
pranc. Adjudant-chef

  Adjutantas šefas
(LGP:Seržantas majoras)
ol. Adjudant-chef
pranc. Adjudant-chef

  Opermesteris
(LGP:Vyresnysis laivūnas)
ol. Oppermeester
pranc. Maître-principal

Adjutantas šefas
ol. Adjudant-chef
pranc. Adjudant-chef

Elitiniai puskarininkiai - Keuronderofficieren - Sous-officiers d'élite
OR-8 Adjutantas
(LGP:Viršila)
ol. Adjudant
pranc. Adjudant

  Adjutantas
(LGP:Viršila)
ol. Adjudant
pranc. Adjudant

  Pirmasis mesteris šefas
(LGP:Laivūnas)
ol. 1ste Meester-chef
pranc. 1e Maître-chef

Adjutantas
ol. Adjudant
pranc. Adjudant

OR-7 Pirmasis seržantas majoras
(LGP:Štabo seržantas)
ol. 1ste Sergeant-majoor
pranc. 1e Sergent-major

  Pirmasis seržantas majoras
(LGP:Štabo seržantas)
ol. 1ste Sergeant-majoor
pranc. 1e Sergent-major

  Pirmasis mesteris
(LGP:Štabo laivūnas)
ol. 1ste Meester
pranc. 1e Maître

Pirmasis seržantas majoras
ol. 1ste Sergeant-majoor
pranc. 1e Sergent-major

Jaunesnieji puskarininkiai - Lagere onderofficieren - Sous-officiers subalternes
OR-6 Pirmasis seržantas šefas
(LGP:nėra)
ol. 1ste Sergeant-chef
pranc. 1e Sergent-chef

  Pirmasis seržantas šefas
(LGP:nėra)
ol. 1ste Sergeant-chef
pranc. 1e Sergent-chef

  Mesteris šefas
(LGP:nėra)
ol. Meester-chef
pranc. Maître-chef

Pirmasis seržantas šefas
ol. 1ste Sergeant-chef
pranc. 1e Sergent-chef

OR-6 Pirmasis seržantas
(LGP:Vyresnysis seržantas)
ol. 1ste Sergeant
pranc. 1e Sergent

  Pirmasis seržantas
(LGP:Vyresnysis seržantas)
ol. 1ste Sergeant
pranc. 1e Sergent

  Mesteris
(LGP:Vyresnysis seržantas)
ol. Meester
pranc. Maître

Pirmasis seržantas
ol. 1ste Sergeant
pranc. 1e Sergent

OR-5 Seržantas
(LGP:Seržantas)
ol. Sergeant
pranc. Sergent

  Seržantas
(LGP:Seržantas)
ol. Sergeant
pranc. Sergent

  Antrasis mesteris
(LGP:Seržantas)
ol. 2de Meester
pranc. 2e Maître

Seržantas
ol. Sergeant
pranc. Sergent

Savanoriai redaguoti

NATO
kodas
Sausumos komponentas Oro komponentas Jūrų komponentas Medicininis komponentas
Elitiniai savanoriai - Keurvrijwilligers - Volontaires d'élite
OR-4 Pirmasis kapralas šefas
(LGP:nėra)
ol. 1ste Korporaal-chef
pranc. 1e Caporal-chef

  Pirmasis kapralas šefas
(LGP:nėra)
ol. 1ste Korporaal-chef
pranc. 1e Caporal-chef

  Pirmasis kvartirmeisteris šefas
(LGP:nėra)
ol. 1ste Kwartiermeester-chef
pranc. 1er Quartier-maître-chef

Pirmasis kapralas šefas
ol. 1ste Korporaal-chef
pranc. 1e Caporal-chef

OR-4 Kapralas šefas
(LGP:Grandinis)
ol. Korporaal-chef
pranc. Caporal-chef

  Kapralas šefas
(LGP:Grandinis)
ol. Korporaal-chef
pranc. Caporal-chef

  Kvartirmeisteris šefas
(LGP:Grandinis)
ol. Kwartiermeester-chef
pranc. Quartier-maître-chef

Kapralas šefas
ol. Korporaal-chef
pranc. Caporal-chef

Jaunesnieji savanoriai - Lagere vrijwilligers - Volontaire subalternes
OR-3 Kapralas
(LGP:Vyresnysis eilinis)
ol. Korporaal
pranc. Caporal

  Kapralas
(LGP:Vyresnysis eilinis)
ol. Korporaal
pranc. Caporal

  Kvartirmeisteris
(LGP:Vyresnysis jūreivis)
ol. Kwartiermeester
pranc. Quartier-maître

Kapralas
ol. Korporaal
pranc. Caporal

OR-2 Pirmos klasės eilinis
(LGP:Eilinis)
ol. 1ste Soldaat
pranc. 1er Soldat

  Pirmos klasės eilinis
(LGP:Eilinis)
ol. 1ste Soldaat
pranc. 1er Soldat

  Pirmos klasės jūrininkas
(LGP:Jūreivis)
ol. 1ste Matroos
pranc. 1er Matelot

Pirmos klasės eilinis
ol. 1ste Soldaat
pranc. 1er Soldat

OR-1 Eilinis
(LGP:Jaunesnysis eilinis)
ol. Soldaat
pranc. Soldat

Eilinis
(LGP:Jaunesnysis eilinis)
ol. Soldaat
pranc. Soldat

Jūrininkas
(LGP:Jaunesnysis jūreivis)
ol. Matroos
pranc. Matelot

Eilinis
ol. Soldaat
pranc. Soldat

Nuorodos redaguoti