Barbetas (angl. barbette) – žiedinis šarvinis barjeras apie patranką.

Barbetas su patranka Prancūzijos linijiniame laive „Redoutable“ (1876)

Žodis kilo iš frazės pranc. en barbette, reiškiančios lauko patrankos šaudymo virš parapeto, o ne pro ambrazūrą. Toks šaudymas užtikrina platesnį horizontalų šaudymo kampą negu šaudymas pro ambrazūrą, bet prastą apsaugą nuo apšaudymo. Pvz., konfederatai Antrajame Fort Makalisterio mūšyje (angl. Second Battle of Fort McAllister) negalėjo panaudoti savo patrankų, nes en barbette įrengtos jų patrankos prastai saugojo nuo priešo šaulių ugnies iš išorės.[1].

Iki įvedant visiškai šarvuotus patrankų bokštus patrankas karo laivuose dažniausiai gindavo nejudama šarvinė sienelė apie patranką. Tai būdavo šarvų žiedas apie patrankos įtvirtinimo vietą, o patranka neretai būdavo su skydu.

Karo laivuose nuo drednoutų laikų barbetas yra nejudamas žiedinis šarvas, virš kurio yra besisukiojantis šarvinis bokštas, o žemiau – šarvuotas denis. Barbetas apsaugo šulinį, kuriuo į bokštą iš apačioje esančių dėtuvių keltuvai kelia sviedinius ir užtaisus.

Nuorodos

redaguoti
  1. Trudeau, Noah Andre. Southern Storm: Sherman’s March to the Sea. New York: Harper Collins, 2008