Balys Gražulis

Balys Gražulis (1914 m. gruodžio 10 d. Antakalnyje, Varėnos apsk. – 1994 m. balandžio 2 d. Flinte, Mičigano valstija, JAV) – Lietuvos žurnalistas ir rašytojas.

BiografijaKeisti

Per Pirmąjį pasaulinį karą su tėvais buvo išvažiavęs į Rusiją, gyveno Sibire. 1921 m. šeima sugrįžo į gimtinę. Varėnos mokytojo Andriaus Ryliškio paskatintas, Balys Gražulis įstojo į Šaulių sąjungą. Jis mokėsi privačiai, eksternu išlaikė brandos egzaminus ir gavo gimnazijos baigimo pažymėjimą. 1934–1940 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje liktiniu puskarininkiu. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, dalyvavo 1941 m. birželio sukilime – vadovavo būriui, užėmusiam Kauno radiofoną. 1941–1944 m. – Kauno radiofono literatūros skyriaus redaktorius.

1944 m. pasitraukė į vakarinę Vokietijos dalį. 1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Detroito apylinkėje. Aktyviai dalyvavo tautiečių bendruomenės veikloje: buvo renkamas į Lietuvių rašytojų tremtinių draugijos vadovaujančius organus, priklausė Bendrajam Amerikos lietuvių fondui ir Šaulių sąjungai, vadovavo Lietuvos žurnalistų sąjungos Detroito skyriui. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.

Rašyti literatūrinius kūrinius pradėjo dar kariuomenėje, juos spausdino žurnale „Karys“. 1947 m. Vokietijoje išleido savo pirmąją knygą. Kiti du novelių rinkiniai pasirodė jau gyvenant JAV. Temos: tėviškės kaimo, karo pabėgėlių stovyklų gyvenimo vaizdai ir kt. Be to sukūrė scenos veikalų ir radijo vaidinimų, periodinėje spaudoje paskelbė straipsnių kultūros ir literatūros temomis, recenzijų.

BibliografijaKeisti

  • „Brydė rugiuose“, 1947 m.
  • „Išdavimas“, 1951 m.
  • „Sudužęs vaizdas“, 1958 m.

Atminimo įamžinimasKeisti

ŠaltiniaiKeisti