Baltic Forestry

 NoFonti.svg  Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta šaltinių ar nuorodų į juos.
Jūs galite padėti Vikipedijai įrašydami tinkamas išnašas ar nuorodas į šaltinius.
 KWrite icon.svg  Šio puslapio ar jo dalies stilius neatitinka Vikipedijos kalbos standartų.
Jei galite, pakoreguokite stilių (kiek įmanoma – moksliniu stiliumi). Tik tada bus galima ištrinti šį pranešimą.

Baltic Forestry (ISSN 1392–1355) – recenzuojamas miškotyros mokslo žurnalas anglų kalba, citavimo indeksas – 0,80 (CA WOS duomenų bazė, Journal Citation Report, 2017 m.).

Įsteigtas 1995 m., žurnalas leidžiamas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto, Lietuvos žemės ūkio universiteto, Latvijos valstybinio miškų tyrimo instituto SILAVA, Latvijos žemės ūkio universiteto bei Estijos gyvybės mokslų universiteto bendromis pastangomis. Žurnalas yra daktaro disertacijų ir habilitacijai pripažįstamų Lietuvos periodinių ir tęstinių mokslo leidinių sąraše.

Leidžiamas LAMMC Miškų institute du kartus per metus (1 sausio ir 1 rugpjūčio), tiražas – 1600 egz. Spausdinamas leidykloje „Aesti“, "Lututė" ir kt.

Žurnalas reprezentuoja Lietuvos mokslą užsienyje ir yra svarbus tarptautiniams mokslo leidinių mainams. Savo straipsnius jame skelbia ne tik Lietuvos, Latvijos bei Estijos visų miškotyros krypties institucijų, kitų valstybinių mokslinių institutų, universitetų, bet taip pat Suomijos, Švedijos, Danijos, Austrijos, JAV, Lenkijos, Baltarusijos, kitų šalių mokslininkai, tarptautinių miškotyros organizacijų atstovai, aplinkotyros krypties mokslininkai. Žurnale spausdinama medžiaga yra svarbi mokslininkams, miškininkams, visiems besidominantiems miškais ir jų atskiromis sudedamosiomis dalimis bei procesais (dirvožemiu, augalija, gyvūnija, šalutine produkcija, medžiokle, rekreacija, bei kt.).

ReferavimasKeisti

Baltic Forestry indeksuojamas/referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse CA Web of Science Science Citation Index Expanded (SciSearch®) – nuo 2007, ISI Journal Citation Reports/Science Edition – nuo 2010; CAB Abstracts; Forest Science Database; Environmental Science Database; Soil Science Database; Agroforestry Abstracts; Forestry Abstracts; Plant Protection Database; Review of Agricultural Entomology; Review of Plant Pathology; NISC SA Database; SCOPUS® Database; Zoological Record ir kt.

ProblematikaKeisti

Baltic Forestry spausdinami biomedicinos mokslų srities miškotyros (14B) bei ekologijos ir aplinkotyros (03B) krypties moksliniai straipsniai, atsižvelgiant į IUFRO miškotyros šakų klasifikaciją:

 • miškininkystė,
 • fiziologija ir genetika,
 • miško technologijos,
 • miškotvarka,
 • augimas,
 • miško sveikatingumas (monitoringas),
 • aplinka (miško ekosistemos, tipologija, hidrologija, medžioklės ūkis, laukinė gyvūnija ir jų buveinės, biologinė įvairovė) bei kt.

RedkolegijaKeisti

Vyriausiasis redaktorius

Redaktoriaus pavaduotojai:

 • Dr. Agnis Šmits (Latvijos valstybinis miškų tyrimo institutas „Silava“),
 • Dr. Kaljo Voolma (Estijos gyvybės mokslų universitetas)

Atsakingoji redaktorė

Redkolegijos nariai:

 • Dr. Marius Aleinikovas (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas),
 • Prof. dr. Gediminas Brazaitis (Aleksandro Stulginskio universitetas),
 • Prof. dr. Maris Daugavietis (Latvijos valstybinis miškų tyrimo institutas „Silava“),
 • Dr. Dagnis Dubrovskis (Latvijos žemės ūkio universitetas),
 • Prof. habil.dr. akadem. Leonardas Kairiūkštis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas, Lietuvos mokslų akademija),
 • Dr. Mait Lang (Estijos gyvybės mokslų universitetas),
 • Dr. Zane Lîbiete (Latvijos valstybinis miškų tyrimo institutas „Silava“),
 • Prof. Lars Lönnstedt (Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas),
 • Prof. dr. Vitas Marozas (Aleksandro Stulginskio universitetas),
 • Prof. dr. tech. sci. Peeter Muiste (Estijos gyvybės mokslų universitetas),
 • Prof. Dr. Alfas Pliūra (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas),
 • Doc. dr. Inga Straupe (Latvijos žemės ūkio universitetas),
 • Dr. Agnis Šmits (Latvijos valstybinis miškų tyrimo institutas „Silava“),
 • Prof. dr. Hardi Tullus (Estijos gyvybės mokslų universitetas),
 • Prof. habil. dr. Henn Tuherm (Latvijos žemės ūkio universitetas),
 • Doc. dr. Veiko Uri(Estijos gyvybės mokslų universitetas),
 • Habil. dr. Rimvydas Vasaitis (Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas),
 • Doc. dr. Kaljo Voolma (Estijos gyvybės mokslų universitetas),

Redakcijos adresas:

Liepų g. 1 Girionys, LT-53101 Kauno r., Lietuva

El. paštas: Baltic Forestry@mi.lt
Tinklalapis: http://www.balticforestry.mi.lt