Balistika

Balistika – mechanikos skyrius, tiriantis sviedinių (artilerijos sviedinių, minosvaidžių minų, kulkų, aviacinių bombų, granatsvaidžių granatų ir kt.) judėjimą, jo priklausomybę nuo sviedinių konstrukcijos ir aplinkos sąlygų.

Horizontaliai paleisto šovinio judėjimas

Balistikos dalys:

 • vidinė balistika – tiria sviedinio judėjimą vamzdyje nuo pajudėjimo iš vietos iki visiško išlėkimo iš vamzdžio.
 • tarpinė balistika – tiria sviedinio judėjimą tuo metu, kai jis palieka vamzdį ir varančios dujos patenka į aplinką
 • išorinė balistika – tiria laisvą sviedinio judėjimą oru.
 • galinė balistika – tiria sviedinio sąveiką su taikiniu, sviedinio ir suirusio sviedinio dalių judėjimą taikinyje (kūne, šarve ir pan.).

Skiriamos specializuotos balistikos šakos:

 • teismo balistika – tiria kaip pagal žaizdą ar kitą paveiktą taikinį, kulką ar kitokius sviedinius ar jų skeveldras nustatyti ginklo rūšį, atpažinti panaudotą individualų ginklą ir šūvio aplinkybes.
 • žaizdų balistika[1] – tiria žaizdos sudarymo mechaniką, kas svarbu gydant žaizdas ir kuriant šaunamuosius ginklus ir jų šaudmenis.

Vidinė balistikaKeisti

Tiria sviedinių (minų, kulkų ir kt.), veikiamų parako ar kitokių varančių dujų, judėjimą ir kt. procesus vamzdyje ir parakinių raketų degimo kameroje.
Vidinės balistikos skyriai:

 • pirostatika – tyrinėja parakų degimo ir dujų susidarymo uždaroje erdvėje dėsningumą)
 • pirodinamika – tyrinėja vamzdžio kanale šūvio metu vykstančius procesus, ryšius tarp jų ir konstrukcinių vamzdžio ypatumų ir užtaisymo sąlygų
 • balistinis pabūklų, raketų, šaulių ginklų projektavimas
 • parakinių raketų vidinė balistika.

Išorinė balistikaKeisti

Tiria sviedinių (minų, kulkų, nevaldomųjų raketų), išlėkusių iš vamzdžio ar leidimo įrenginio, judėjimo ore dėsnius ir judėjimą veikiančius veiksnius.
Išorinės balistikos skyriai:

 • jėgų ir momentų, veikiančių lekiantį sviedinį, tyrinėjimas;
 • sviedinio masės centro judėjimo tyrinėjimas nustatant trajektorijos elementus;
 • sviedinio judėjimo aplink masės centrą tyrinėjimas nustatant jo stabilumą ir sklaidą;
 • pataisų teorija;
 • šaudymo lentelių sudarymo metodika;
 • sviedinio balistinis projektavimas.

NuorodosKeisti

 1. WOUND BALLISTICS Archyvuota kopija 2007-10-17 iš Wayback Machine projekto.