Balarama

XVII a. Balaramos freska

Balarama (skr. बलराम = Balarāma) – vienas žymiausių indų epo Mahabharatos karžygių, Krišnos brolis, Vasudevo žmonos Devaki septintasis, iš karaliaus Kamsos, sūnus. Jis padėjęs Krišnai visuose jo žygiuose ir po Balaramos mirties, netekęs jėgos, miręs ir Krišna.