Šiame straipsnyje pernelyg plačiai remiamasi su straipsnio objektu artimai susijusiais šaltiniais.
Dėl to straipsnyje pateikiama informacija gali būti nepakankamai objektyvi. Jei galite, straipsnio informaciją pagrįskite nuorodomis į nepriklausomus antrinius šaltinius

55°05′43″š. pl. 23°47′58″r. ilg. / 55.0953°š. pl. 23.7995°r. ilg. / 55.0953; 23.7995

Babtų gimnazija
Babtų gimnazija herbas
Babtų gimnazija herbas
Babtų gimnazija
Adresas Kėdainių g. 51, Babtai
Direktorius(-ė) Renata Liagienė
Mokinių skaičius 427
Įkūrimo data 1920 m.
Uždarymo data {{{uzdarimo data}}}
Išleista laidų 70
Pedagogų skaičius 38
Gimnazija 2019 m.

Kauno rajono Babtų gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kauno raj. Babtuose, Kėdainių g. 51, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Įstaigos kodas 191089878.

Istorija redaguoti

Babtų mokyklų raida
Babtų parapinė mokykla 1777 metais įkurta ir išlaikoma tėvų. Sudegus bažnyčiai 1830 metais nutrūko ir mokyklos veikla
Babtų rusiška pradinė liaudies mokykla Įkurta 1865 metais, tačiau tėvai, priešindamiesi rusifikacijai vaikus į mokyklą leido nenoriai
Mokykla spaudos draudimo metais Spaudos draudimo metais Babtų apylinkėse veikė slaptos, iš kaimo į kaimą keliaujančių daraktorių mokyklos. Knygomis aprūpindavo vietos knygnešiai – Jurgis Keruckas, Kazimieras Liukomas, Kazimieras Jonaitis
Mokykla kaizerinės okupacijos metais Per kaizerinę Lietuvos okupacija Babtai buvo be mokyklos
Babtų pradinė mokykla 1920 metais pradėjo veikti lietuviška pradinė mokykla
Babtų progimnazija 1944 metais, okupavus Lietuvą, sovietų valdžia atidarė progimnaziją
Babtų vidurinė mokykla 1950 metais. 1962 metais buvo pastatytas naujas mokyklos pastatas, kuriame mokoma iki šiol
Babtų gimnazija Įkurta 2004 metais. 2006 metais gimnazija renovuota, 2007 metais atidarytas priestatas. Mokykloje organizuojamos įvairios šventės, nuo 1989 metų rengiamas ,,Poezijos ruduo“, veikia būreliai [1]

1777 m. Babtuose jau buvo parapinė tėvų išlaikoma mokykla, joje mokėsi 43 mokiniai (citata iš 1921 m. Krokuvoje išleistos lenkų mokslininko Teodoro Vierzbovskio knygos „Parapinės mokyklos Lenkijoje ir Lietuvoje"). 1808 m. Babtų mokykloje mokėsi 30 mokinių, 1809 m. - 24, o 1853 m. - 20. Vaikai mokėsi tikybos, aritmetikos, skaityti ir rašyti. Programos platumas priklausė nuo mokytojo išsilavinimo. Po 1863 m. sukilimo generolo Muravjovo įsakymu visos parapinės mokyklos uždarytos, tarp jų ir Babtuose. Vietoj jos 1865 m. įsteigta valstybinė pradinė mokykla, joje visi dalykai, išskyrus tikybą, dėstomi rusų kalba. Į tokias mokyklas bijodami nutautinimo valstiečiai vaikus leisdavo nenoriai. Todėl spaudos draudimo metais apie Babtus veikė daraktorių mokyklos. Babtų apylinkės daraktorių mokyklose dirbo Antanas Ramuckas, Jonas Ramanauskas ir kiti. Slaptas mokyklas lietuviškomis knygomis aprūpindavo vietiniai knygnešiai - Jurgis Keruckas, Kazimieras Jonaitis ir kiti. Caro tarnai šias mokyklas persekiojo, nes jose buvo žadinamas ne tik dvasinis, bet ir tautinis atgimimas. Per Pirmąjį pasaulinį karą vokiečių okupacijos metais Babtuose mokyklos nebuvo. Vaikus rašto mokė namie tėvai arba kiti šiaip raštingi žmonės.

1920 m. Babtuose įsteigta lietuviška pradinė mokykla, kurioje mokėsi 102, 1922 m. - 122 mokiniai. Mokykla buvo įsikūrusi sename savivaldybės pastate. 1935 m. pastatyta nauja dviejų aukštų medinė mokykla. 1936 m. pradinis mokymas buvo paskelbtas šešiamečiu. Mokykloje tais metais veikė visi šeši skyriai, dirbo keturi mokytojai. Per Antrąjį pasaulinį karą 1944 m. mokyklos pastatas sudegė.

1944-1945 m. mokykla pertvarkyta į progimnaziją, pirmasis progimnazijos direktorius buvo Povilas Gustas. Pradiniuose skyriuose tais metais mokėsi 124 mokiniai, progimnazijos klasėse daugiau kaip 100 mokinių, pamokos vyko dviem pamainom. 1949-1950 m. mokykla išaugo į vidurinę mokyklą. 1951 m. Babtų vidurinę mokyklą baigė pirmoji laida - 13 abiturientų. 1962 m. spalio 23 d. mokykla persikėlė į naują trijų aukštų mūrinį pastatą. Jame mokytojai įrengė fizikos, chemijos, biologijos ir kitus kabinetus. Mokyklos materialinė bazė labai pagerėjo. 1974 m. mokykla pradėjo dirbti kabinetine sistema, tačiau 1991 m. šios sistemos atsisakyta. 1990 m. paskelbus Lietuvos Nepriklausomybę pradėta pertvarka: pertvarkomas mokymo turinys, mokymo metodai, būdai, formos. Ugdymas pradėjo atitikti tautos interesus.

2001 m. vasarą mokykloje atlikta renovacija, pakeisti langai, stogas, įrengta nauja klasė. 2002 m. mokykloje atidarytas modernus tikybos kabinetas, internetinė skaitykla.

Mokyklą baigė 52 laidų abiturientai. Įteikti 1884 atestatai. Mokyklą baigė 10 aukso, 12 sidabro medalininkų, 30 abiturientų gavo atestatus su pagyrimu.

Direktoriai redaguoti

  • 1944 m. Povilas Gustas;
  • 1951 m. Lelija Bartkuvienė;
  • Kasparas Bartkus;
  • Juozas Saulius;
  • 2001 m. Vidas Mikalauskas;
  • 2020 m. Renata Liagienė.

Žymūs mokiniai redaguoti

Nuorodos redaguoti

  1. Lietuvos TSR švietimo ministerija Respublikinis mokytojų tobulinimosi institutas. (1985). Babtų vidurinė mokykla. Kaunas: Šviesa.