Bažnyčios istorijos studijos

Bažnyčios istorijos studijosLietuvių katalikų mokslo akademijos metraščio B serijos dalis, leidžiama nuo 2008 metų Vilniuje. Tai specializuotas leidinys, skirtas krikščionybės istorijos Lietuvoje tyrinėjimams skelbti. Bažnyčios istorijos studijose skelbiami moksliniai straipsniai, studijos, istorinių šaltinių publikacijos, kito žanro tyrimai.

Leidinio emblema

Leidinio emblema – kamaldulių vienuolijos simbolis, du iš vienos taurės geriantys balandžiai.

Išėję numeriai redaguoti

  • T. 1: Katalikai ir valdžios XX amžiuje, Vilnius: LKMA, 2007, 190 p.
  • T. 2: Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a., Vilnius: Aidai, 2009, 456 p.
  • T. 3: Religija ir visuomenė nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940), Vilnius: LKMA, 2010, 318 p.
  • T. 4: Church History between Rome and Vilnius: Challenges to Christianity from Early Modern Ages to the 20th Century, Vilnius: LKMA, 2011, 239 p.
  • T. 5: Religinės bendrijos Lietuvos istorijoje, Vilnius: LKMA, 2012, 447 p.
  • T. 6: Christians and the non-christian Other, Vilnius: LKMA, 2013, 278 p.
  • T. 7: Žemaičių Krikštas ir krikščionybė Žemaitijoje: Šešių šimtmečių istorija, Vilnius: LKMA, 2014, 352 p.

Redaktorių kolegija redaguoti

Straipsnių recenzavimo tvarka redaguoti

Bažnyčios istorijos studijoms pateiktus mokslinius straipsnius recenzuoja du mokslininkai – vienas redakcinės kolegijos narys ir vienas iš kitų institucijų; galutinį sprendimą priima redakcinės kolegijos nariai.

Nuorodos redaguoti

http://www.lkma.lt/index.php?id=108