BALTBAT (angl. Baltic Peacekeeping Battalion) – Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) taikos palaikymo batalionas, įsteigtas 1994 m. Šio projekto įgyvendinimą kartu su šalimis remėjomis (Danija, Švedija, Norvegija, Suomija, Vokietija, JAV, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Nyderlandai ir Šveicarija) koordinuoja Koordinacinė ir Karinė grupės, kurioms pirmininkauja Danija. BALTBAT'ą sudaro trys nacionalinės pėstininkų kuopos ir jungtinė štabo kuopa. Štabas – Adažiuose (Latvija).