Būsenos kitimas arba fazinis virsmas – termodinaminės sistemos vienos fazės (būsenos) kitimas į kitą.

Fazinių virsmų tipai:

Nuorodos

redaguoti